โรงตึ๊งเมืองเลยอัดเงิน 160 ล้านรองรับช่วงเปิดเทอม

โรงตึ๊งเมืองเลยอัดเงิน 160 ล้านรองรับช่วงเปิดเทอม

อ.เมืองเลย จ.เลย โดยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย อักเม็ดเงินหมุนเวียน 160 ล้าน รองรับผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี 2565

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการใช้บริการที่โรงรับจำนำในเขตเทศบาลเมืองเลย ยังไม่คึกคักนัก เนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับประชาชนประหยัดและไม่มีเงินที่จะประหยัด อันเป็นช่วงที่ต้องลงทุน รวมทั้งเกษตรกรเตรียมเงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร เมล็ดพันธ์พืชเตรียมลงแปลงไร่ นา สวน แต่ก็มีมามากในวันจันทร์และวันศุกร์

นางสุติมา มูลศิริ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย..ถนนพิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง.อ.เมืองเลย จ.เลย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้บริการประชาชนที่นำทรัพย์มาใช้บริการยังไม่คึกคักนัก ทรัพย์ที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ คือ ทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร จะเห็นว่ามาใช้บริการไถ่ถอนทองคำมากกว่ามาจำนำ เนื่องจากเป็นช่วงที่ทองคำมีราคาสูง บาทละ 30,000 บาท จากนั้นก็นำไปขายต่อ คาดว่าจะคึกคักมาก คือ ในช่วงก่อนและช่วงเปิดเทอมปี2565 ในวันที่ 17 เม.ย.65 คาดว่าไม่น่าจะเลื่อนออกไป

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยจัดตรียมเงินทุนหมุนเวียนไว้รองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการไว้จำนวน 160 ล้านบาท คาดว่าน่าจะเพียงพอ พร้อมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1พ.ค.-30 มิ.ย.65 เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงดังกล่าวนี้ คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.25 บาท /เดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย1.00 บาท