สุวัจน์ ยก "กำปั่น บ้านแท่น" ศิลปินแห่งชาติเพลงโคราช Soft Power ช่วยพัฒนาชาติ

สุวัจน์ ยก "กำปั่น บ้านแท่น" ศิลปินแห่งชาติเพลงโคราช Soft Power ช่วยพัฒนาชาติ

"สุวัจน์" ยินดีกับศิลปินแห่งชาติ และ "กำปั่น บ้านแท่น" รวม 12 ศิลปิน ยกย่องช่วยกันสร้าง Soft Power ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจไทยและพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อ "ศิลปินแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ทั้ง 12 ท่าน ซึ่งรวมถึงศิลปินจากเมืองโคราช คือ นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (บ้านแท่น) สาขาศิลปะการแสดง (เพลงโคราช)

 

 

เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีการยกย่องบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านต่าง ๆ ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทย และเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติบ้านเมืองไว้ เพื่อประโยชน์ทั้งด้านสังคม ความรัก ความสามัคคี และเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย ถือว่าเป็น Soft Power ที่ทรงพลัง เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างมาก

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับศิลปินแห่งชาติ นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (บ้านแท่น) สาขาศิลปะการแสดง (เพลงโคราช)

 

"คุณกำปั่น บ้านแท่น ศิลปินพื้นบ้านเพลงโคราช เป็นผู้ที่ประพันธ์และสร้างสรรค์การเล่นเพลงโคราชให้เข้ากับยุคสมัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนเพลงโคราชเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโคราช ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และก่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาอย่างมาก" ประธานพรรคชาติพัฒนา กล่าว

 

สุวัจน์ ยก "กำปั่น บ้านแท่น" ศิลปินแห่งชาติเพลงโคราช Soft Power ช่วยพัฒนาชาติ

 

 

นายสุวัจน์ กล่าวต่ออีกว่า เมืองโคราชถือได้ว่าเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปินแห่งชาติหลายสาขา และได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมากมายหลายท่าน อาทิเช่น นายคำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2535 (เจ้าของ นามปากกา ลาวคำหอม) , นายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2548 , นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ.2560 รวมทั้ง นายสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) พ.ศ. 2533 และยังเป็นอดีต ส.ส.นครราชสีมา อีกด้วย

 

"ถือได้ว่าโคราชเป็นเมืองที่รวมพลัง Soft Power ที่หลากหลาย เช่น ดนตรี ลิเก เพลงโคราช กีฬา มวยไทย อาหารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและของประเทศ นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวโคราชอย่างยิ่ง ที่ต้องช่วยกันรักษา อนุรักษ์ และพัฒนากันต่อไป" ประธานพรรคชาติพัฒนา กล่าว

 

สุวัจน์ ยก "กำปั่น บ้านแท่น" ศิลปินแห่งชาติเพลงโคราช Soft Power ช่วยพัฒนาชาติ

 

สุวัจน์ ยก "กำปั่น บ้านแท่น" ศิลปินแห่งชาติเพลงโคราช Soft Power ช่วยพัฒนาชาติ

 

สุวัจน์ ยก "กำปั่น บ้านแท่น" ศิลปินแห่งชาติเพลงโคราช Soft Power ช่วยพัฒนาชาติ