"ราคาน้ำมันดีเซล" ขึ้นราคาเริ่ม 32 บาท/ลิตร ดีเดย์ 1 พ.ค.2565 เช็กเลย

"ราคาน้ำมันดีเซล" ขึ้นราคาเริ่ม 32 บาท/ลิตร ดีเดย์ 1 พ.ค.2565 เช็กเลย

"น้ำมันดีเซล" เตรียมปรับราคาขึ้นแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ซึ่งตรงกับ "วันแรงงาน" ซึ่ง "ราคาน้ำมันดีเซล" จะเริ่มต้นที่ 32 บาท/ลิตร

"น้ำมันดีเซล" เตรียมปรับราคาขึ้นแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ซึ่งตรงกับ "วันแรงงาน" ซึ่ง "ราคาน้ำมันดีเซล" จะเริ่มต้นที่ 32 บาท/ลิตร

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กองทุนน้ำมัน ติดลบพุ่ง 5.6 หมื่นล้าน อั้นไม่ไหวราคาใหม่ 'ดีเซล' 32 บาท

- "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 28 เม.ย.2565 จาก 4 ปั๊ม เชลล์ปรับขึ้นทุกชนิด 1 บาท

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับ "ราคาน้ำมันดีเซล" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่ง "น้ำมันดีเซล" จะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท/ลิตร และหลังจากนั้นทาง กบน. จะพิจารณาปรับราคาเป็นขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนต่อไป รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรึงราคาน้ำมันดีเซล

 

"ปัจจุบันหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง "ราคาน้ำมันดีเซล" จะอยู่ที่ประมาณ 40 บาท/ลิตร และจากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี จะทำให้เพดานการปรับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35 บาท/ลิตร"

 

ซึ่งหากในแต่ละรอบสัปดาห์ ราคาน้ำมัน ตลาดโลกมีการปรับลดลงก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 

ส่วน ราคาน้ำมันดีเซล เกรดพรีเมียมก็จะทยอยปรับลดการชดเชยลงเช่นกัน โดยจะปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ 2 บาทและมีเป้าหมายจะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลพรีเมียมลิตรละ 1 บาท

 

นอกจากนี้ กบน. ยังได้พิจารณาการปรับลดการชดเชยในกลุ่มน้ำมันเบนซิน E85 โดยจะปรับลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯลงสัปดาห์ละ 1 บาท จากในปัจจุบันที่อุดหนุนอยู่ที่ 3.53 บาท/ลิตร โดยมีเป้าหมายให้มีการอุดหนุนที่ 0.53 บาทต่อลิตร

 

การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤตผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ ในช่วงภาวะวิกฤต ไม่ให้สูงเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมุ่งเน้นการอุดหนุน และชดเชยในระยะสั้นชั่วคราว เพื่อให้เกิดระเบียบวินัยทางการเงินการคลังเป็นสำคัญ

 

สำหรับปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 ติดลบ 56,278  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 24,302  ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 31,976  ล้านบาท