โควิดโคราชพุ่งไม่หยุด เสียชีวิตนิวไฮวันเดียวทะลุ 11 ราย วางมาตรการเข้ม 9 ข้อ

โควิดโคราชพุ่งไม่หยุด! เสียชีวิตนิวไฮวันเดียวทะลุ 11 ราย ติดเชื้อซ้ำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต.สุรนารี วางมาตรการเข้ม 9 ข้อ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สถานการณ์โควิด-19 "โคราช" วันนี้ 28 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 10.30 น. ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรง ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,260 ราย ป่วยสะสม 131,093 ราย รักษาอยู่ 34,442 ราย รักษาหาย 96,470 ราย

 

 

และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 11 ราย (รวมเสียชีวิตสะสม 181 ราย) ดังนี้

 

 • หญิงอายุ 16 ปี ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง มีโรคประจำตัวมะเร็งในสมอง ประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม
 • ชายอายุ 71 ปี ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เก๊าท์ ประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม
 • หญิงอายุ 80 ปี ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมัน หลอดเลือดสมอง รับวัคซีน 2 เข็ม
 • หญิงอายุ 61 ปี ต.มะเริง อ.เมือง โรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด ไม่ได้ฉีดวัคซีน
 • ชายอายุ 98 ปี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไม่ได้รับวัคซีน
 • หญิงอายุ 73 ปี ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก โรคประจำตัวความดันโลหิต เบาหวาน หอบหืด ไม่ได้รับวัคซีน
 • หญิงอายุ 71 ปี ต.โนนรัง อ.ชุมพวง โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน โลหิตจาง ไม่ได้รับวัคซีน
 • ชายอายุ 71 ปี ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม โรคประจำตัวหลอดเลือดในสมอง ไม่ได้รับวัคซีน
 • ชายอายุ 76 ปี ต.โนนแดง อ.โนนแดง ประวัติเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง ไม่ได้รับวัคซีน
 • หญิงอายุ 72 ปี โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไม่ได้รับวัคซีน
 • ชายอายุ 91 ปี ต.ปรางค์ อ.คง โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไม่ได้รับวัคซีน

 

 

ขณะเดียวกัน บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา พร้อมทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคพื้นที่ อ.เมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ยางใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของคลัสเตอร์ศูนย์ผู้สูงอายุนครราชสีมา รีสอร์ท (ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ) บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ 7 ต.สุรนารี อ.เมือง

 

จากการสอบสวนโรคพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้เดินทางไป จ.สุโขทัย และ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้นำเชื้อมาแพร่ให้เพื่อนร่วมงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย และผู้สูงอายุ 6 ราย ป่วยสะสม 9 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย

 

ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการสาธารณสุขจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ กำหนดระยะเฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 

1. ให้ติดตามอาการผู้ป่วยที่รักษาระบบ HI ในศูนย์ผู้สูงอายุและอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยส่งรายงานผ่านไลน์กลุ่มทุกวัน

2. ให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตรวจ ATK 100 % กลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุทุก 3 วัน จนครบระยะเฝ้าระวัง

3. ให้เตรียมพร้อมการส่งต่อผู้ป่วยและประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้สูงอายุในกรณีผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินต้องส่งต่อการรักษา

4. ให้มีมาตรการกักตัวและเฝ้าระวังกรณีเดินทางไปต่างจังหวัดหรือร่วมกิจกรรมก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

5. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและขณะปฏิบัติงานให้สวมถุงมือและ Face shield งดการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม

6. ให้เพิ่มถังขยะติดเชื้อเป็นถังขยะชนิดเท้าเหยียบ ใส่ถุงสีแดงและมีฝาปิดมิดชิด

7. โรงพักขยะติดเชื้อให้เพิ่มถังขยะติดเชื้อที่มีฝาปิดมิดชิดและกำหนดวันให้บริษัทมารับขยะติดเชื้อ เพื่อไปทำลายให้ชัดเจน

8. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในห้องพักผู้สูงอายุ

9. เพิ่มพัดลมดูดอากาศ ภายในห้องครัวและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดังกล่าวเป็นสถานที่ให้การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นการติดเชื้อรอบสอง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เดินทางออกนอกพื้นที่แล้วไม่เฝ้าระวังตนเองได้นำเชื้อมาแพร่ให้มีผู้ป่วยสะสม 16 ราย เป็นผู้สูงอายุ 9 ราย และเจ้าหน้าที่ 7 ราย จึงได้กำชับให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความตระหนัก โดยกำหนดบทลงโทษตามกฎหมาย หากปล่อยปละละเลยและไม่ได้ปฏิบัติตาม

 

ข่าวโดย เกษม ชนาธินาถ จ.นครราชสีมา