เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

เกษตรกรยิ้มแป้น 2 ปี เว็บไซต์ "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทำยอดขายให้ 400 ล้านบาท สนใจสมัครเข้าร่วมสมาชิกเช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดทำ และเปิดตัวเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบและสามารถเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน และยังส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้บริโภค ด้วยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้มีการจัดรวบรวมสินค้าการเกษตรคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าย้อมคราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ และอื่น ๆ แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่สินค้า ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ

 

"นับจากวันเริ่มต้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 2 ปีพอดี เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ภายใต้สโลแกนที่ว่า "ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าคุณภาพที่มาจากการผลิตของเกษตรกรโดยตรง

 

อีกทั้งสินค้าที่นำมาจำหน่ายในเว็บไซต์ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ที่จะต้องมีมาตรฐานรับรอง และเกษตรกรต้องดำเนินจำหน่ายระบบออนไลน์อยู่แล้ว

 

จากแนวทางดำเนินงานดังกล่าวจึงส่งผลให้เกษตรกรเป็นสมาชิกเว็บไซต์ 941 ราย สินค้าทั้งหมดที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ 974 รายการ และมียอดมูลค่าการจำหน่ายสะสมรวมถึง 400 ล้านบาท โดยหมวดหมู่ที่มีมูลค่ายอดขายสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 195 ล้านบาท ผลไม้ 62 ล้านบาท และข้าวและธัญพืช 47 ล้านบาท" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

 

 

นายเข้มแข็ง กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรมส่งเสริมการเกษตรยังเปิดกว้าง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

โดยสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com ในเมนู "เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก" หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ http://bit.ly/farmer-manual

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!

 

เกษตรกรยิ้มแป้น "ตลาดเกษตรกรออนไลน์" ทำยอดขายให้ 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย!