"ราคาน้ำมันวันนี้" 27 เม.ย. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! จาก ปตท. - บางจาก - เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" 27 เม.ย. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! จาก ปตท. - บางจาก - เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมัน ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (27 เม.ย.65 เวลา 17.00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95   ราคา 38.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91    ราคา 38.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95           ราคา 46.26 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7             ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม      ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                   ราคา 29.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" 27 เม.ย. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! จาก ปตท. - บางจาก - เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (27 เม.ย.65 เวลา 17.00 น.) 

 • แก๊สโซฮอล์ 95   ราคา 38.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91    ราคา 38.58 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7             ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม       ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                   ราคา 29.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" 27 เม.ย. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! จาก ปตท. - บางจาก - เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565" เชลล์ (Shell) (27 เม.ย. 65 เวลา 17.00 น.) 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.39 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้" 27 เม.ย. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! จาก ปตท. - บางจาก - เชลล์