แรงงานต่างด้าวทะลัก! "กองกำลังบูรพา" สกัด 10 จุด จับ 217 คน

ทหาร "กองกำลังบูรพา" จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวม 10 จุด จำนวน 217 ราย บริเวณแนวชายแดน จ.สระแก้ว ต้องการไปทำงานในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว, ระยอง, ชลบุรี, ปทุมธานี, นครราชสีมา, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน จ.สระแก้ว เข้มงวดกวดขัน แรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

 โดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งห้วงเวลาเพียง 24 ชม. ตั้งแต่ 18.00 น. วันที่ 25 เม.ย.- 18.00 น. วันที่ 26 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพา โดยมี ชุดเฉพาะกิจ ร.2, ชุดเฉพาะกิจ ร.12, ชุดเฉพาะกิจ ร.111, ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ,ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 และ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ได้จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าตรวจตลอดตลอด 24 ชม.บริเวณแนวชายแดน จ.สระแก้ว ระยะทาง 165 กม. 

แรงงานต่างด้าวทะลัก! "กองกำลังบูรพา" สกัด 10 จุด จับ 217 คน

 

สามารถสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รวม 10 ครั้ง จับกุมแรงงานกัมพูชาได้รวม 217 ราย โดยทั้งหมดต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อลักลอบทำงานยังพื้นที่ จ.สระแก้ว, จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, จ.ปทุมธานี, จ.นครราชสีมา, จ.นครปฐม, จ.นนทบุรี, จ.สมุทรปราการ, จ.ปราจีนบุรี และ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การจับกุมดังกล่าว พบว่า บริเวณที่พบแรงงานลักลอบเข้ามาและจับกุมได้มากที่สุด คือ บริเวณ บ.หนองปรือ ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ฉก.ตชด.12 และ ฉก.ร.2 จับกุมได้ขณะลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตามช่องทางธรรมชาติ จำนวน 127 ราย แบ่งเป็น ชาย 79 คน,หญิง 49 คน ,เด็กชาย 5 คน เด็กหญิง 2 คน ซึ่งจากการซักถามทราบว่าทั้งหมด เดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย จ.พระตะบอง จ.ตะแกว จ.ไปรแวง จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ต้องการเดินทางไปทำงานยังพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง และ จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งให้ สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย