ข่าวดี! "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 80 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้

ข่าวดี! "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 80 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้

โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ลง 80 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ และบมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 80 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

เบนซิน ลิตรละ 46.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 37.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 31.04 บาท

ข่าวดี! "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 80 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้
 

ส่วนน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิม

ดีเซล B7 ลิตรละ  29.94 บาท
ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซลพรีเมียม B7 ลิตรละ 35.96 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข่าวดี! "ราคาน้ำมัน" เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 80 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์