มีคำตอบ! ขาด ลา มาสาย ทำงานผิดพลาด บริษัทหักเงินเดือน - ลดเงินเดือนได้หรือไม่

มีคำตอบ! ขาด ลา มาสาย ทำงานผิดพลาด บริษัทหักเงินเดือน - ลดเงินเดือนได้หรือไม่

มีคำตอบ! ขาด - ลา - มาสาย หรือทำงานผิดพลาด บริษัทมีสิทธิ์ "หักเงินเดือน" หรือ "ลดเงินเดือน" ของพนักงานได้หรือไม่?

วันที่ 26 เมษายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก "กฎหมายแรงงาน" โพสต์อธิบายถึงกรณีการ ขาด , ลา , มาสาย หรือ ทำงานผิดพลาด บริษัทมีสิทธิ์ "หักเงินเดือน" หรือ "ลดเงินเดือนพนักงาน" ได้หรือไม่?

 

 

โดยเพจ กฎหมายแรงงาน ระบุว่า ขาด ลา มาสาย หรือทำงานผิดพลาด บริษัทมีสิทธิ์ หักเงินเดือน หรือ ลดเงินเดือนพนักงานได้หรือไม่นั้น คำถามนี้มี 2 ประเด็น คือ

 

  1. ลงโทษด้วยการ "หักค่าจ้าง" ได้หรือไม่?
  2. ลงโทษด้วยการ "ลดค่าจ้าง" ได้หรือไม่?

 

ประเด็นที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 76 กำหนดว่า ห้ามมิให้หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด จึงเห็นได้ว่ากฎหมายห้ามมิให้หักค่าจ้างไว้อย่างชัดเจน

 

การขาด มาสาย หรือทำงานผิดพลาด โดยปกติสามารถลงโทษได้ แต่ต้องลงโทษที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น ออกหนังสือตักเตือน หรืออาจพักงานไม่เกิน 7 วัน หรือเลิกจ้างได้ แต่การลงโทษด้วยการหักค่าจ้างทำไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามกฎหมายอย่างชัดเจนในมาตรา 76 และการลงโทษด้วยการหักค่าจ้างก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

 

ส่วนการ "ลา" เป็นสิทธิของลูกจ้างที่กฎหมายรองรับให้ทำได้ ดังนั้นหากเป็นการลาโดยถูกต้องตามข้อบังคับในการทำงานก็จะลงโทษใด ๆ ไม่ได้

 

 

ประเด็นที่ 2 การขาด ลา มาสาย จะลดค่าจ้างได้หรือไม่ คำตอบ คือ ไม่ได้ เพราะค่าจ้างคือ "สภาพการจ้าง" หลักการของสภาพการจ้างคือจะเปลี่ยนโดยพลการจากฝ่ายนายจ้างฝ่ายเดียว แล้วผลจากการเปลี่ยนนั้นลูกจ้างได้รับสิทธิหรือประโยชน์ "น้อยลง" หรือ ต่ำลงไม่ได้ หรือจะมองในแง่สัญญาจ้างก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ว่าได้

 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสภาพการจ้างด้วยการลดค่าจ้างอาจทำได้ด้วยการตกลงยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายลูกจ้าง โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสืออย่างชัดแจ้ง

 

ดังนั้น ทำไม่ได้ทั้งสองประเด็น

 

มีคำตอบ! ขาด ลา มาสาย ทำงานผิดพลาด บริษัทหักเงินเดือน - ลดเงินเดือนได้หรือไม่