อดีตทูตเบลเยี่ยม ย้ายถิ่นฐานสู่ยูนนาน ทำเกษตรแบบยั่งยืน

อดีตทูตเบลเยี่ยม ย้ายถิ่นฐานสู่ยูนนาน ทำเกษตรแบบยั่งยืน

"แพททริก นิจส์" อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศจีน ย้ายถิ่นฐานสู่ยูนนาน ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน

ที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ผู้สูงวัยท่านหนึ่งกำลังทำสวนอยู่ เขาแต่งตัวแบบชาวไร่ชาวสวนทั่วไป แต่กลับมีหน้าตาเป็นชาวยุโรป ผู้สูงวัยท่านนี้ ชื่อว่า แพททริก นิจส์ อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศจีน ตั้งแต่ที่ได้เกษียณเมื่อปี 2013 เขาก็ละทิ้งชีวิตที่สุขสบายในเมืองใหญ่ ทั้งตัวเขาและภริยาได้ตัดสินใจมาหาพื้นที่สำหรับใช้ชีวิตอันสงบสุขที่ยูนนานเพื่อแสวงหาหนทางการทำเกษตรแบบยั่งยืน (permaculture)

อดีตทูตเบลเยี่ยม ย้ายถิ่นฐานสู่ยูนนาน ทำเกษตรแบบยั่งยืน

การเกษตรแบบยั่งยืน เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนที่ผสมผสานศาสตร์ของระบบนิเวศดั้งเดิม ศาสตร์การทำพืชสวน และเกษตรกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้คนออกแบบระบบการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน เน้นความพอเพียงและประหยัดทรัพยากร
ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อดีตทูตนิจส์ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการหว่านเมล็ดพืช ถอนหญ้า รดน้ำและเก็บเกี่ยว แต่เขาไม่ได้ไถดิน ใส่ปุ๋ยหรือใช้ยาฆ่าแมลงเลย ซึ่งเขามองว่าการไถดินนั้นจะทำลายดิน ส่วนการใช้ปุ๋ยก็จะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

 

อดีตทูตเบลเยี่ยม ย้ายถิ่นฐานสู่ยูนนาน ทำเกษตรแบบยั่งยืน

ปัจจุบัน สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่อดีตทูตนิจส์และภริยาปลูกเองต่างก็ขายดีเป็นที่น่าพอใจ ผืนดินในไร่นามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและยังมีแมลงหลากหลายชนิด อดีตทูตนิจส์ก็ไม่กำจัดแมลงเหล่านี้เลย เพราะเขามองว่าพวกมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลมากขึ้น อีกทั้งเขายังตั้งใจเฝ้าสังเกตและศึกษาแมลงแต่ชนิดเพื่อ “ร่วมมือ” กับพวกมันในการทำเกษตร

อดีตทูตเบลเยี่ยม ย้ายถิ่นฐานสู่ยูนนาน ทำเกษตรแบบยั่งยืน

อดีตทูตนิจส์ยังได้ตัดสินใจจัดตั้งชุมชนนานาชาติขึ้นมา เพื่อให้มีผู้คนรู้จักกับการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น ผู้ปกครองยังสามารถพาบุตรหลานมาสัมผัสกับธรรมชาติ สัมผัสลายบนใบไม้ รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกับเหล่านกและแมลงมากมายได้หลายวัน