ม็อบม่อนแจ่มบุกศาลากลางทวงสิทธิพื้นที่ทำกิน

ม็อบม่อนแจ่มบุกศาลากลางทวงสิทธิพื้นที่ทำกิน

ชาวม่อนแจ่มเดินเท้าบุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ยื่นข้อเสนอเรียกร้อง 3 ข้อ หยุดจับกุมชาวบ้านและเข้าทำการพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกิน ให้ดำเนินการทำแผนแม่บทแม่แจ่มยั่งยืนให้แล้วเสร็จ และหยุดเลือกปฏิบัติกับชาวบ้าน

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวม่อนแจ่มเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวนมาก ได้เดินเท้ามาจาก ม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ม่อนแจ่ม โดยมีนายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ เป็นแกนนำเครือข่ายชาวม่อนแจ่มเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน นำชาวบ้านในพื้นที่เดินเท้ารวมระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตร โดยมีตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมเข้ามารับหนังสือพร้อมจะประสานดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

ม็อบม่อนแจ่มบุกศาลากลางทวงสิทธิพื้นที่ทำกิน
นายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ แกนนำเครือข่ายชาวม่อนแจ่มเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน เปิดเผยว่า ที่รวมตัวกันเดินเท้ามายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หยุดกระทำการกลั่นแหล้งชาวบ้าน และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยฌพาะในเรื่องของที่ดินทำกิน ที่เป็นกรณีพิพาทมาอย่างยาวนาน จึงขอยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อด้วยกันคือ

 

 

1. ให้หยุดการจับกุมดำเนินคดีชาวบ้านม่อนแจ่ม โดยทันที และดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินชาวบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเฉพาะภาคเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ซึ่งผ่านมา 23 ปี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันได้เข้าทำการจับกุมชาวบ้านโดยที่ยังไม่ได้เข้ามาพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม. ที่ระบุไว้ ซึ่งตามมติแล้วหากอยู่ระหว่างการพิสูจจ์สิทธิที่ทำกินห้ามจับกุมชาวบ้าน แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังคงฝ่าฝืนจับกุมชาวบ้าน 


2. หลังจากที่ชาวบ้านยืนหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อปี 2562  ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยมาเมื่อต้นปี 2564 ให้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาม่อนแจ่มอย่างยั่งยืนโดยไม่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดให้จัดทำแผนแม่บทให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน ซึ่งเกินระยะเวลามานานแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าของแผนแม่บท จึงขอคำตอบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าจะดำเนินการหรือไม่


3.ให้หยุดใช้พระราชบัญญัติควบคุม และพระราชบัญญัติโรงแรมดำเนินคดี โดยเลือกปฏิบัติกับชาวบ้านผู้ประกอบการให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว 

 

ม็อบม่อนแจ่มบุกศาลากลางทวงสิทธิพื้นที่ทำกิน

 

ทั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ นำชาวบ้านไปยื่นหนังสือต่อนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และนายวิชิต เมธาอนันต์กุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม มาแล้ว เพื่อขอให้ช่วยดำเนินการประสานงานในข้อเรียกร้องของชาวบ้านในพื้นที่ม่องแจ่มซึ่งขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก 
ซึ่งการเดินทางมาของชาวบ้านในครั้งนี้ ไม่มีเจตนาข่มขู่ หรือหมิ่นประมาทใคร แต่ต้องการเพียงความเป็นธรรม ขอให้เจ้าหน้าที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งขณะนี้มีชาวบ้านถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่า เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหลายรายแล้ว โดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยเข้ามาพิสูจน์สิทธิก่อนที่จะเข้ามาดำเนินคดีกับชาวบ้าน 

 

ม็อบม่อนแจ่มบุกศาลากลางทวงสิทธิพื้นที่ทำกิน

ขณะที่ นายวิชิต เมธาอนันต์กุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม  กล่าวว่า  ทางเทศบาลมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ม่อนแจ่มได้รับความเดือดร้อน ถูกตัดกระแสไฟฟ้า ตัดน้ำประปา และ ตัดสัญญาณโทรศัพท์ รวมไปถึงห้ามชาวบ้านในพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัย ส่วนข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านมายื่นหนังสือร้องเรียนนี้จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านต่อไป รวมทั้งจะมีการดำเนินการผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวท่อนแจ่มแบบยั่งยืนต่อไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า