สั่งอธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งชุดเฉพาะกิจ เข้าคุมสหกรณ์ก.เกษตรฯ สางทุจริต 600 ล้าน

สั่งอธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งชุดเฉพาะกิจ เข้าคุมสหกรณ์ก.เกษตรฯ สางทุจริต 600 ล้าน

มนัญญา สั่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดเฉพาะกิจ เข้าควบคุมสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ ฟันปมทุจริตเสียหายกว่า 600 ล้านบาท หลังพบ ประธานสอ.กษ.เดิม ตั้งหลาน เป็นรักษาการฝ่ายการเงิน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับแจ้งจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สอ.กษ.) ว่า ประธานสอ.กษ. แต่งตั้งหลานสาวของตัวเองขึ้นมารักษาการแทนนางศิริพา รัตนปราการ
อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงิน1 ใน 2 ที่ร่วมโกงเงินฝากของ 115 สมาชิกวงเงิน 644 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการหลบหนี

จึงสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์เร่งตรวจสอบและยับยั้งการกระทำของประธานสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบความเสียหายและติดตามหาผู้ร่วมกระทำความผิด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสร้างความมั่นใจและความเขื่อถือของสมาชิกต่อสหกรณ์อย่างไรก็ดี เพื่อให้การติดตามความเสียหาย การสืบสวนหาผู้ร่วมกระทำความผิดครั้งนี้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเยียวยาสมาชิกที่ได้รับความเสียหายได้ทันท่วงทีได้ รมช.กษ. ได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายทะเบียนสหกรณ์) หากมีความจำเป็นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดเฉพาะกิจเพื่อปฎิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบันในช่วงที่ตรวจสอบได้

นอกจากนั้น รมช.กษ. ยังเน้นย้ำสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างบรรทัดฐานให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตร ทั้ง 15 สหกรณ์มีเครื่องมือควบคุมและป้องกันการโกง และการทุจริตของสหกรณ์ทั้งระบบและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ที่สำคัญเราต้องเอาจริงเอาจังกับปัญหาทุจริตในสหกรณ์ไม่ใข่เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่รวมถึงสหกรณ์ประเภทอื่นด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจและความมั่นคงของสมาชิกที่เชื่อใจและฝากเงินไว้กับสหกรณ์