ข่าวบิดเบือน!! เว็บไซต์ให้บริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี จ่าย 3,000 บาท

ข่าวบิดเบือน!! เว็บไซต์ให้บริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี จ่าย 3,000 บาท

ข่าวบิดเบือน!! เว็บไซต์ให้บริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ยำจองผ่าน K-ETA  เสียค่าใช้จ่ายแค่ 270 บาท 

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงประเด็นเรื่องในเว็บไซต์ให้บริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

 

ในกรณีที่มีเว็บไซต์ให้บริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า กรมเอเชียตะวันออกได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และได้รับแจ้งข้อมูลว่า เว็บไซต์ https://application.koreaonlinevisa.com มิใช่เว็บไซต์ทางการของเกาหลีใต้

 

ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เคยมอบอำนาจให้แก่บริษัทเอกชนแห่งใดเพื่อดำเนินการแทนในด้านการตรวจลงตรา และในห้วงปีที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยายามประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลอมในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ชาวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 90 วัน ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

 

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามความตกลงยกเว้นตรวจลงตราระหว่างรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ซึ่งกลับมามีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565หลังจากที่ฝ่ายเกาหลีใต้เคยระงับไว้ตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันชาวไทยที่ประสงค์เดินทางไปยังเกาหลีใต้จะต้องขออนุมัติการเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ Korea Electronic Travel Authorization หรือ K-ETA ผ่านเว็บไซต์ https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do หรือแอปพลิเคชันล่วงหน้า โดยมีค่าธรรมเนียม 10,000 วอน หรือประมาณ 270 บาท 

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000