สคช.-ออมสิน ร่วมวงวางแผนแก้หนี้พนักงานกลุ่ม AAT

สคช.-ออมสิน ร่วมวงวางแผนแก้หนี้พนักงานกลุ่ม AAT

สคช.-ออมสิน ร่วมวงวางแผนแก้หนี้พนักงานกลุ่ม AAT รองรับวิกฤติและเตรียมแผนเกษียณสุขด้วย 26 หลักสูตรสร้างอาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม คลินิกแก้หนี้ ของบริษัทออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  เพื่อเป็นพี่เลี้ยงเสนอแนะแนวทางการวางแผนทางการเงิน พร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้กลุ่มพนักงานของ AAT ซึ่งมีจำนวนกว่า 5,400 คน 

นางสาววรชนาธิป ระบุว่า การลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนธนาคารออมสินในครั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มพนักงาน AAT เนื่องจากการเป็นพนักงานประจำในยุคนี้อาจไม่เพียงพอให้อยู่รอดกับภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน สคช. จึงได้มาร่วมวางแผนทั้งการบริหารทางการเงิน จัดกิจกรรมอบรม เพิ่มทักษะ นำไปสู่การให้การรับรองมาตรฐานอาชีพด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพกับพนักงาน AAT ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต-ประกอบรถยนต์ ก็จะเป็นการเพิ่มทั้งโอกาสในการสร้างงาน การเพิ่มรายได้ และยังเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับตัวบุคคลของพนักงาน AAT ด้วย 

นายจักรกฤษณ์ พรหมสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บอกว่า AAT มีแนวทางในการดึงพนักงานเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการทางการเงิน สร้างบัญชีครัวเรือนของตัวเอง เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนเพื่อการเกษียณในอนาคตอยู่แล้ว แต่จากการสำรวจในปี 2565 พบว่ามีกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินเกินกำลังไม่น้อยกว่า 300 ราย การจัดกิจกรรมโดยมี สคช. และธนาคารออมสิน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงาน ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการปลดภาระหนี้ และสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นด้วย 

สคช.-ออมสิน ร่วมวงวางแผนแก้หนี้พนักงานกลุ่ม AAT

 

นายสุทธิคุณ ศิริอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดนโยบายรัฐ ธนาคารออมสิน ได้นำความรู้ทางด้านการเงิน "Financial Literacy" บริหารการเงินอย่างไร ให้มีความสุข Happy Money เข้ามาจับกลุ่มพูดคุยกับพนักงาน AAT ซึ่งมีความรู้ทั้งด้านการออม การลงบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่าย ภัยจากหนี้นอกระบบ การแนะนำการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว และแนวทางการฟื้นฟูเยียวยา รวมทั้งแนวทางการบริหารชีวิตด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญ จากการพูดคุยในกลุ่มย่อยจำนวน 22 ราย พบเกินครึ่งที่เกิดปัญหารายได้ไม่พอกับการชำระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาราว 1 เดือน ในการวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับพนักงานกลุ่มนี้ได้ 

ทั้งนี้ สคช. ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์โรงงาน AAT ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิต พร้อมได้พูดคุยวางแผนหารือแนวทางในการรับรองความสามารถกำลังคนในกลุ่ม AAT ซึ่งเป็นการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐว่ามีศักยภาพในการทำงานไม่ยิ่งหย่อนไปว่าเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเตรียมจัดกิจกรรมอบรมกว่า 26 หลักสูตรให้กับพนักงานกว่า 700 คน ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างอาชีพเสริมด้วย