กรมอุตุฯ แจง "พายุชบาจ่อเข้าไทย" มาจากคนที่ไม่ได้มีหน้าที่เตือนภัย

กรมอุตุฯ แจง "พายุชบาจ่อเข้าไทย" มาจากคนที่ไม่ได้มีหน้าที่เตือนภัย

"กรมอุตุนิยมวิทยา" แจงข่าวลือจับตา "พายุชบา" ว่าที่พายุลูกใหม่จ่อเข้าไทย ชี้เป็นข้อความที่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยคนให้ข้อมูลไม่มีหน้าที่เตือนภัยโดยตรง

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 65 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ "จับตา ชบา ว่าที่พายุลูกใหม่ จ่อเข้าไทย โดยระบุว่าที่พายุ "ชบา" จากแบบจำลอง NAVGEM ล่าสุด จ่อเข้าเวียดนามตอนกลาง และมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี ในลักษณะ พายุดีเปรสชัน ในช่วงวันที่ 30 เมษายน" นั้น

กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้ มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และเป็นข้อความที่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรง และเป็นข้อความที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากพิจารณาจากข้อมูลแบบจำลองบรรยากาศเพียงแบบจำลองเดียวอาจไม่เพียงพอ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ร่วมด้วยจากการติดตามและการคาดการณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 29 เม.ย.- 3 พ.ค.65 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลมตะวันออก ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม

กรมอุตุฯ แจง "พายุชบาจ่อเข้าไทย" มาจากคนที่ไม่ได้มีหน้าที่เตือนภัย

และอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัว[บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้  แต่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวยังมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อากาศเย็นและแห้งเป็นอุปสรรคต่อทิศทางและการก่อตัว  หรือหากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ  ตามสถิติส่วนใหญ่พายุนี้จะเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน หรืออาจจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามได้  อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะๆ

เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูฝน   ทิศทางลมมีหลายกระแสและแปรปรวน สำหรับการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อน ได้กำหนดตามตารางที่จัดเรียงไว้แล้ว ตามข้อตกลงที่กรมอุตุนิยมวิทยา RSMC โตเกียว และ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้เผยแพร่และปรากฎบนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการเรียกขานชื่อพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ จะขึ้นอยู่กับว่าพายุลูกใดที่เกิดขึ้นก่อน จะได้ชื่อเรียงตามลำดับในตารางดังที่ปรากฎ   

ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น หากมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา :https://www.tmd.go.th, Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)