ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เตรียมจัดงานขายทอดตลาด รวม 192 รายการ ทั้งรถยนต์ PORSCHE , VOLKSWAGEN , BMW นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม CHANEL , LOUIS VUITTON , GUCCI เช็กเลย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เตรียมจัดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 7/2565 และงานขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

ซึ่งทรัพย์สินที่ สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำมาขายทอดตลาดในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เช่น รถยนต์ PORSCHE , VOLKSWAGEN , BMW รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยี่ห้อ HONDA , BMW ,GPX นาฬิกาแบรนด์ดัง PATEK PHILIPPE , ROLEX และกระเป๋าแบรนด์เนม CHANEL , LOUIS VUITTON , GUCCI , LOEWE , PRADA , MIU MIU และ HERMES เป็นต้น รวมทั้ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล รวมทั้งสิ้น 192 รายการ

 

โดยไฮไลต์สำคัญคือ รถยนต์ PORSCHE รุ่น TAYCAN 4s ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท และนาฬิกา PATEK PHILIPPE รุ่น GENEVE ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 300,000 บาท

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

สำหรับผู้สนใจและประสงค์เข้าสู้ราคา สามารถลงทะเบียนประมูลสู้ราคาในวันที่ 25 เม.ย.2565 เวลา 08.30 น. โดยจะเริ่มขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานประมูลทุกท่านแสดงเอกสารยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 24 ชั่วโมง หรือรับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Tast Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ส.จะจัดที่สำหรับตรวจให้กับผู้เข้าร่วมประมูล

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย

 

ป.ป.ส.ขายทอดตลาด 192 รายการ รถยนต์ นาฬิกาดัง ทอง กระเป๋าแบรนด์เนม เช็กเลย