ผบ.ทบ. ส่งมอบ อาคารอเนกประสงค์ชุดรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

ผบ.ทบ. ส่งมอบ อาคารอเนกประสงค์ชุดรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

ผบ.ทบ. ส่งมอบสวนหย่อม และอาคารอเนกประสงค์ชุดรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง

21 เม.ย. 2565 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานส่งมอบสวนหย่อม และอาคารอเนกประสงค์ชุดรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน  ซึ่งกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้ใช้ที่ดินแปลงหมายเลข 74 ก ซึ่งอยู่ภายในซอยราชวิถี 26 ชุมชนรอบเขตพระราชฐาน เนื้อที่ 115.41 ตารางวา ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลรักษา และอนุญาตให้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯเป็นที่พักของชุดรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างสวนหย่อมใจกลางชุมชน เพื่อเป็นที่พักผ่อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ผบ.ทบ. ส่งมอบ อาคารอเนกประสงค์ชุดรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

กองทัพภาคที่1 โดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และสวนนงนุชพัทยา เริ่มดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์ฯชั้นเดียว สร้างทดแทนอาคารหลังเก่าที่มีลักษณะคับแคบ และได้ปรับพื้นที่โดยรอบอาคารเป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนรอบเขตพระราชฐาน มีลักษณะเป็น pocket park ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายของชุมชนรวมถึงสร้างระบบนิเวศน์ให้กับพื้นที่ และช่วยลดทอนความแออัดจากตึกคอนกรีตและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ผบ.ทบ. ส่งมอบ อาคารอเนกประสงค์ชุดรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

  อีกทั้งต้นไม้ในสวนยังช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ เสริมภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณนั้นให้สวยงามชวนมองและยังได้รับความร่วมมือ จากคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล รัตนโกสินทร์ ในการทำโครงการจิตอาสา วาดกำแพง ระบายสี จิตรกรรม ปรับภูมิทัศน์ ให้กับชุมชนสุโขทัยซอย 9 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบถุงยังชีพ ให้กับประธานชุมชน สุโขทัย ซอย 9 เพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสของชุมชน จำนวน 10 ถุง และ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชน ในชุมชน จำนวน 185 ครัวเรือน มอบวีลแชร์แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  จำนวน 3 คัน และมอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานสานฝันปันสุขให้กับผู้แทนเยาวชนชุมชนรอบเขตพระราชฐาน จำนวน 20 คัน และ พบปะ ให้กำลังใจ กลุ่ม อาสา สมัครรักษาวัง ซึ่งเป็น ประชาชน อาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความตั้งใจ และมีจิตอาสา ในการร่วมรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ด้วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน