ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ 50% นาน 3 เดือน เช็กวิธีใช้สิทธิ์ เงื่อนไขสำคัญ

ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ 50% นาน 3 เดือน เช็กวิธีใช้สิทธิ์ เงื่อนไขสำคัญ

อัปเดต 2 มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีใบอนุญาต - จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เช็กวิธีใช้สิทธิ์ เงื่อนไขสำคัญ

อัปเดต 2 มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน ประกอบด้วย การให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และ ให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมด สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีใบอนุญาต - จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 106,655 คน ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ครม. ปรับมาตรการลด "ค่าครองชีพ" - ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ - ลดค่า FT

- "น้ำมันแพง" รัฐเตรียมช่วยค่าน้ำมันวิน จยย.157,000 คน เริ่มเมื่อไหร่ เช็คเลย

- "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 20 เม.ย.2565 จาก 4 ปั๊มใหญ่ เชลล์ ปรับลดราคาดีเซล

 

ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ (19 เม.ย.2565) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบัน สำหรับการช่วยเหลือค่าไฟบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก - ค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ดังนี้

 

1.ให้ส่วนลด "อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT)" แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน เป็นเวลา 4 เดือน (พ.ค. – ส.ค.2565) โดยเป็นการปรับถ้อยคำมาตรการฯ ให้มีความชัดเจนและช่วยเหลือแบบมุ่งเป้ามากขึ้น

 

2.ให้ส่วนลดราคาน้ำมัน “กลุ่มเบนซิน” ทั้งหมด สำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ที่มีใบอนุญาต - จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 106,655 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค.2565) ในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บ./คน/วัน และไม่เกิน 250 บ./คน/เดือน กับปั๊มน้ำมันที่ร่วมโครงการ เริ่ม พ.ค. - ก.ค.2565 (รวม 3 เดือน) พร้อมยกเว้นภาษีเงินได้ฯ สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว

 

วิธีใช้สิทธิ์เติมน้ำมันในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บ./คน/วัน และไม่เกิน 250 บ./คน/เดือน

1.ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ ยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชั่น

2.จ่ายเงินโดยสแกน QR Code กับปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ 

3.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการ

4.ปั๊มน้ำมันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่นฝั่งผู้ขาย

 

ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ 50% นาน 3 เดือน เช็กวิธีใช้สิทธิ์ เงื่อนไขสำคัญ