ครม.ไฟเขียวขึ้นราคาน้ำตาล 2 บาท/กิโลกรัม

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเพื่อพิจารณาขึ้นราคาน้ำตาลทราย ทั้งราคาส่ง และขายปลีก ตามมติของคณะกรรมการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จำนวน 2 บาทต่อกิโลกรัมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปรับขึ้นราคา 2 บาทตามต้นทุนที่มีการปรับตัว หลังจากที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือจนได้ข้อสรุปตามต้นทุนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้ว

ส่วนอีกส่วน 2 บาทที่มีการขอขึ้น เพื่อนำเงินเข้ากอทุนดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น นายภูมิธรรม ระบุว่า คณะรัฐมนตรี ยังไม่มีมติให้ปรับขึ้น โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไปหารือกันใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับต้นทุนเพียงฝ่ายเดียว