ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบางจุดในอุทยานฯ ทางทะเล 12 แห่ง ป้องกัน ‘ปะการังฟอกขาว’

ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบางจุดในอุทยานฯ ทางทะเล 12 แห่ง ป้องกัน ‘ปะการังฟอกขาว’

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 12 แห่ง ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่เริ่มเกิด ‘ปะการังฟอกขาว’ เช่น หมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน , หมู่เกาะชุมพร เพื่อให้ปะการังฟื้นฟู

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณีหลายพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกิด "ปะการังฟอกขาว" รุนแรงว่า จำเป็นต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 12 แห่ง ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่เริ่มเกิดปะการังฟอกขาวแล้วประมาณร้อยละ 50 - 70 เช่น หมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน , หมู่เกาะชุมพร เพื่อให้ปะการังฟื้นฟูและลดกิจกรรมจากการท่องเที่ยว และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติมอีก 7 พื้นที่

ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบางจุดในอุทยานฯ ทางทะเล 12 แห่ง ป้องกัน ‘ปะการังฟอกขาว’

สถานการณ์ปะการังฟอกขาว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

การพบเจอปะการังฟอกขาว 12 แห่ง ได้แก่

1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

3. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

4. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

6. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

7. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

8. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

9. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

10. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

11. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

12. อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
 

ซึ่งการปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวจะช่วยลดกิจกรรมที่อาจเพิ่มผลกระทบกับปะการังฟอกขาว หากในอนาคตอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงจะทำให้ปะการังฟื้นฟูและกลับมาได้ตามปกติ ส่วนการทดลองติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) ในฝั่งทะเลอันดามันจะช่วยบังแสงแดดที่ร้อนจัดให้ปะการังได้ แต่กลับพบมีข้อจำกัดหลายอย่าง จึงประเมินวิธีปิดกิจกรรมรบกวนและให้ปะการังฟื้นฟูตัวเองดีที่สุด เพราะปะการังแต่ละชนิดแต่ละพื้นที่ใช้ระยะเวลาฟื้นฟูไม่เท่ากัน

ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบางจุดในอุทยานฯ ทางทะเล 12 แห่ง ป้องกัน ‘ปะการังฟอกขาว’

ขณะที่ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้ทดลองติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) บริเวณแนวปะการังเกาะกา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 5 แปลง กับปะการัง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแผ่น รูปแบบก้อน และรูปแบบกิ่งก้าน ที่มีลักษณะสีซีดจาง เมื่อเปรียบเทียบกับปะการังรูปแบบเดียวกันบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้กางสแลนลดแสง และได้ติดตั้ง Data Temperature Logger เพื่อติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลต่อเนื่อง 

ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบางจุดในอุทยานฯ ทางทะเล 12 แห่ง ป้องกัน ‘ปะการังฟอกขาว’