เผยโฉม พลับพลึงธาร พืชถิ่นเดียว ไม่พบที่ใดในโลก หายากใกล้สูญพันธุ์ ศรีพังงา

เผยโฉม พลับพลึงธาร พืชถิ่นเดียว ไม่พบที่ใดในโลก หายากใกล้สูญพันธุ์ ศรีพังงา

เผยโฉม "พลับพลึงธาร" หอมน้ำ ราชินีแห่งสายน้ำ พืชถิ่นเดียวในประเทศไทย ไม่พบที่ใดในโลก "พืชหายาก" ใกล้สูญพันธุ์ เหลือให้เห็นแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น พบที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา

นับวันยิ่งหาดูยาก เผยโฉม หอมน้ำ "พลับพลึงธาร" ราชินีแห่งสายน้ำ พืชถิ่นเดียวในประเทศไทย ไม่พบที่ใดในโลก "พืชหายาก" ใกล้สูญพันธุ์ เหลือให้เห็นแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น พบที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา

ทำความรู้จักพลับพลึงธาร 

พลับพลึงธาร หรือ หอมน้ำ (อังกฤษ: Onion plant, Thai onion plant, Water onion) พืชน้ำชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์: Crinum thaianum อยู่ในวงศ์พลับพลึง (Amaryllidaceae) 

ถือได้ว่าเป็นพืชน้ำที่สวยงามและหายากมากที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นพืชเฉพาะถิ่น ไม่พบที่ไหนในโลก ปัจจุบันพบเหลือแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น และพบขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจายในแถบจังหวัดพังงาตอนบนและระนองตอนล่าง 

 

เผยโฉม พลับพลึงธาร พืชถิ่นเดียว ไม่พบที่ใดในโลก หายากใกล้สูญพันธุ์ ศรีพังงา

พลับพลึงธาร พืชหายากใกล้สูญพันธุ์

พลับพลึงธารมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า “หัวหญ้าช้อง” ปัจจุบันนิยมเรียกว่าพลับพลึงธาร มากกว่าหอมน้ำ เพราะมีดอกคล้ายดอกพลับพลึง แต่ขึ้นอยู่ในน้ำ

ซึ่งสถานะของพลับพลึงธารยังมิได้ถูกบรรจุในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES แต่ถูกจัดอยู่ในบัญชีพืชหายาก

และมีสถานภาพเป็นพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตามเกณฑ์ IUCN Red List เมื่อปี ค.ศ. 2011 
 

การอนุรักษ์ปกป้องพลับพลึงธาร 

การปกป้องระดับพื้นที่ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่พบพลับพลึงธาร ได้มีกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู และมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ห้ามการขุดหาหัวพลับพลึงธารเพื่อการค้า เช่น

  • ชมรมเพลินไพรศรีนาคา
  • กลุ่มอนุรักษ์คลองบางปรุ
  • กลุ่มอนุรักษ์บ้านห้วยทรัพย์
  • กลุ่มอนุรักษ์บ้านนายทุย
  • กลุ่มอนุรักษ์บ้านบางซอย
  • พลับพลึงธารบ้านบางวัน 

ภายใต้การสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำอันดามันตอนบน

 

เผยโฉม พลับพลึงธาร พืชถิ่นเดียว ไม่พบที่ใดในโลก หายากใกล้สูญพันธุ์ ศรีพังงา

สาเหตุทำให้พลับพลึงธารลดลงจนทำให้เป็นพืชใกล้สูญพันธุ์

สาเหตุของการลดลงเนื่องจากการเก็บหัวจำหน่ายเป็นพืชน้ำประดับ และจากสาเหตุการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จนเกือบสูญพันธุ์

ต้นพลับพลึงธารนับเป็นพืชน้ำหายากที่ใกล้สูญพันธุ์หนึ่งเดียวในโลกที่พบในไทย มีอัตราการเจริญเติบโตและการรอดสูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา

เนื่องในสัปดาห์วันพืชพรรณสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์โลก เพื่อเป็นการระลึกว่า ในโลกใบนี้ยังมีสัตว์ป่าและพืชพรรณอีกหลากหลายชนิด ที่ตกอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ ร่วมกันตระหนัก และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นความงดงามคู่ผืนป่า

 

เผยโฉม พลับพลึงธาร พืชถิ่นเดียว ไม่พบที่ใดในโลก หายากใกล้สูญพันธุ์ ศรีพังงา

 

อ้างอิง-ภาพ : DNP News , ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช