ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ 'วัดบางกระดี่' บางขุนเทียน

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ 'วัดบางกระดี่' บางขุนเทียน

ใครที่ยังไม่จุใจกับงานสงกรานต์ปีนี้ เชิญไปเที่ยวต่อ ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ ที่ ‘วัดบางกระดี่’ บางขุนเทียน 16-18 เม.ย. 67 งานประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมานาน

งานประเพณี สงกรานต์ชาวมอญ ประจำปี 67 ที่ วัดบางกระดี่ บางขุนเทียน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีงานวันที่ 16-18 เมษายน 2567

วันที่ 16 เมษายน 2567 เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน

รองปลัดฯ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย การสืบสานประเพณีต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

"เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสังคมไทยที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ บอกได้ถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง การจัดงานในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของ กทม.

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ \'วัดบางกระดี่\' บางขุนเทียน Cr. กรุงเทพมหานคร

ด้วยการดึงอัตลักษณ์มาเสริมสร้างเศรษฐกิจทั้ง 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ มีสินค้า มีกิจกรรม มีบริการ ที่สนับสนุนให้ชุมชน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้มีความยั่งยืนสืบไป

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ \'วัดบางกระดี่\' บางขุนเทียน Cr. กรุงเทพมหานคร

แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนมอญเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ได้เป็นอย่างดี

งานสงกรานต์ของ ชาวชุมชนบางกระดี่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทยเชื้อสายมอญ สมควรได้รับการส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ประเพณีนี้ดำรงอยู่คู่ชุมชนและสังคมไทยต่อไป

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ \'วัดบางกระดี่\' บางขุนเทียน Cr. กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางขุนเทียน จึงจัดโครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2567 ณ วัดบางกระดี่

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์, พิธีแห่พระโพธิสัตว์ รอบหมู่บ้านบางกระดี่,

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ \'วัดบางกระดี่\' บางขุนเทียน Cr. กรุงเทพมหานคร

การสาธิตการทำขนมไทย อาหารไทยของชาวรามัญ เช่น การทำข้าวแช่, การกวนกาละแม, การทำเม็ดขนุน ทองหยิบ ทองหยอด ขนมข้าวเหนียวแดกงา, 

การแสดงทะแยมอญ, การเล่นสะบ้าบ่อน, สะบ้าทอย, สตริงลอยชาย, พิธีสรงน้ำพระสงฆ์

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ \'วัดบางกระดี่\' บางขุนเทียน Cr. กรุงเทพมหานคร

ชวนเที่ยว ‘สงกรานต์ชาวมอญ’ 16-18 เม.ย. 67 ที่ \'วัดบางกระดี่\' บางขุนเทียน Cr. กรุงเทพมหานคร