เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

สำหรับคนกรุงเทพฯที่ไม่ได้ไปไหน สามารถมาเที่ยวงานสงกรานต์ได้ใน 11 ท่าน้ำ มีเรือรับส่งฟรี วันที่ 13 - 15 เมษายน 2567

ล่องเรือเที่ยว สงกรานต์ กับ 11 ท่าน้ำในกรุงเทพมหานคร มีเรือบริการรับส่งฟรี วันที่ 13 - 15 เมษายน 2567 

ใน เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย Water Festival 2024 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, กองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตร

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียน สงกรานต์ไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ขอเชิญชวนมาเที่ยวสงกรานต์บนโค้งน้ำเจ้าพระยา 11 ท่าน้ำ ในกรุงเทพมหานคร

เส้นทางเดินเรือ

 • เส้นทางที่ 1 ให้บริการ เวลา 09.00 – 17.00 น.

เริ่มจาก ท่ายอดพิมาน ท่าวัดโพธิ์ ซอยประตูนกยูง  ท่ามหาราช  ท่าวัดระฆังฯ  ท่าวัดอรุณฯ ท่าวัดกัลยาฯ ท่าวัดประยุรฯ จบที่ท่ายอดพิมาน

 • เส้นทางที่ 2 ให้บริการ เวลา 10.00 – 18.00 น.

เริ่มจาก ท่ายอดพิมาน ท่าสะพานพุทธ ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) ท่าสะพานพุทธ จบที่ท่ายอดพิมาน

สามารถขึ้นเรือได้จากทุกท่า

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

กิจกรรมในงาน Water Festival 2024

5 ท่าน้ำพระอารามหลวง

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 •  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วันที่ 11-17 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

สักการะพระพุทธเทวปฏิมากร-พระพุทธไสยาสน์, สรงน้ำพระพุทธรูป, อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์, การออกร้านค้าจากชุมชน การแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม, การแสดงจากสถาบันการศึกษา

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ)

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

สักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก-หลวงพ่อรุ่งอรุณ-พระปรางค์ 4 ทิศ, สรงน้ำพระพุทธรูป, อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2567, การ ออกร้านค้าชุมชน, การแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม, การแสดงจากสถาบันการศึกษา

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆังฯ)

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

สักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า-พระประธานวัดระฆังฯ-รูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี), สรงน้ำพระพุทธรูป, อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์, ประกวดนางสาวสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2567, ออกร้าน ร้านค้าชุมชน, การแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม, การแสดงจากสถาบันการศึกษา

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ)

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

สักการะหลวงพ่อโต หรือพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) -พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์, ทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต, สรงน้ำพระพุทธรูป, อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์, สาธิตการขึ้นว่าวไทย, ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย, การออกร้านค้าชุมชน, การแสดงดนตรี,การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม, การแสดงจากสถาบันการศึกษา

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยุรฯ)

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

สักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา-หลวงพ่อพุทธนาคน้อย-พระบรมสารีริกธาตุ, ลอดพระบรมธาตุเจดีย์เสริมสิริมงคล, สรงน้ำพระพุทธรูป, สรงน้ำพระสงฆ์, อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์, การออกร้านค้าชุมชน, การแสดงดนตรี, การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม, การแสดงจากสถาบันการศึกษา, SX REPARTMENT STORE ส่งต่อของใช้ ช้อปเพลินใจ ร่วมทำบุญแบบรักษ์โลก, ร่วมถ่ายภาพย้อนยุคกับห้องภาพฉายานิติกร

6 ท่าน้ำร่วมสมัย

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 17.00-22.30 น.

สรงน้ำพระพุทธรูป, อุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์, การออกร้านค้าชุมชน, รำวงย้อนยุค, มวยทะเล, เกมงานวัด, การแสดงดนตรี, การแสดงศิลปะวัฒนธรรม, การแสดงจากสถาบันการศึกษา

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

วันที่ 1-18 เมษายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น.

สรงน้ำพระ 3 สมัย สมัยอู่ทอง สมัยสุโขทัย สมัยเชียงแสน, อุโมงค์น้ำ 20 เมตร, ขบวนแห่นางสงกรานต์, การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย 4 ภาค, ยลวิถี เสน่ห์ชุมชน 4 ภาค, เรียนรู้กิจกรรมเวิร์คช็อปประเพณีสงกรานต์พร้อมรับของที่ระลึก, ช้อป ชิม อาหารไทย 4 ภาค ในตลาดน้ำ ตลาดบก สินค้าชุมชนจากประชารัฐรักสามัคคี

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • คลองโอ่งอ่าง - สะพานหัน วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

ตักบาตรทางน้ำ วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 06.30 - 08.00 น., สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 09.00-10.00 น., การแสดงจากสภาวัฒนธรรม, การแสดงดนตรีเปิดหมวกจากนักเรียน นักศึกษา, พายเรือคายัค เจาะเวลาหาอดีต

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • ท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน)

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-17.00 น.

สักการะเทพเจ้ากวนอู คลองสาน, จุดถ่ายภาพ Check-in

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • ท่ามหาราช

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 09.00-21.00 น.

ชมการแห่พระทางน้ำ วันที่ 13 เม.ย., สรงน้ำพระ, ร่วมก่อเจดีย์ทราย, การแสดงคณะกลองยาว, รำหน้าขบวน, การแสดงการเล่นว่าว, เช็คดวงรับปีใหม่ไทย กับหมอดูชื่อดัง, DJ Live Music วันที่ 13 เม.ย., วงดนตรีเปิดหมวก, ออกร้านจำหน่ายสินค้า

เที่ยว ‘สงกรานต์’ 11 ท่าน้ำ ล่องเรือฟรี 13-15 เม.ย. 67

 • ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

วันที่ 13-15 เม.ย. เวลา 08.00-18.00 น.

สักการะศาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า รัชกาลที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย