รบ.ชวนพุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

รบ.ชวนพุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

รัฐบาล ชวนพุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เช็กสถานที่ และกำหนดการ ได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย รัฐบาล อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานในไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ

วันที่ 23 ก.พ.67 พิธีอัญเชิญจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  • เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 3 มี.ค.67 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 4 มี.ค.67 พิธีอัญเชิญไปยังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

  • เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ วันที่ 5 - 8 มี.ค.67  หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 9 มี.ค.67 พิธีอัญเชิญไปยัง วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

  • เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ วันที่ 10 - 13 มี.ค.67 วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 14 มี.ค.67 พิธีอัญเชิญไปยัง วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

  • เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ วันที่ 15 - 18 มี.ค.67 วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอรหันตธาตุ

 

ประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ งดเว้นสีดำ

รบ.ชวนพุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

ที่มา : กรมการศาสนา 

ภาพ : พระลาน