เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

จังหวัดเลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานประเพณี 'ลอยกระทง 2566' สายน้ำแห่งชีวิต ลอยกระทงสองฝั่งโขง

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณหน้าลานประติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบดี (ฝั่งริมโขง) ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ประเพณีลอยกระทง 'สายน้ำแห่งชีวิต ลอยกระทงสองฝั่งโขง' ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเลยและระดับอำเภอปากชม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอแกชน ผู้นำชุนหมู่บ้าน ประกอบการ นักท่องเที่ยว ประชาชน ร่วมงานนับพันคน 

 

 

นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม กล่าวรายงานว่า อำเภอปากชม จังหวัดเลย มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร มีถนนสายสำคัญที่สร้างขึ้นเลาะเลียบตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขงจาก อ.เชียงคาน อ.ปากชม จ.เลย ไปยัง อ.สังคม จ.หนองคาย หรือที่เรียกว่า ถนนสายโรแมนติกรูท เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.ปากชม ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ ภูลำดวน ภูฆ้อง แก่งฟ้า แก่งจันทร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ พญาอนันตรนาคาธิบดี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปากชม อีกทั้งยังมีประเพณีกินปลาลุ่มน้ำโขงและประเพณีลอยกระทงสองฝั่งโขงซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

โดยการจัดงานเทศการลอยกระทงครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอในมิติด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาศประชาชน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

 

นายอำเภอปากชม กล่าวอีกว่า การจัดงานเทศกาลลอยกระทง 'สายน้ำแห่งชีวิต' ลอยกระทงสองฝั่งโขง ประกอบด้วย กิจกรรมเปิดเมืองทำบุญอุทิศส่วนกุศลและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุ่มน้ำโขง พิธีรำบวงสรวงพญาอนันตรนาคาธิบดี จากนางรำจำนวน 1,009 คน ชมขบวนแห่เทศกาลลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การลอยกระทงสาย 3,999 ใบ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทยเลย การประกวดนางนพมาศ 

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงดนตรี การแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเดินแบบผ้าไทเลย และผ้าพื้นเมืองปากชม กิจกรรมการแข่งเรือพายจากนักกีฬา 2 ฝั่งโขง ชมการจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองปากชมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอปากชม และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกตลอดงาน 

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

เลยจัดใหญ่! ขนนางรำ 1,009 ชีวิต รำบวงสรวงงานลอยกระทง 2566 สายน้ำแห่งชีวิต

 

ข่าวภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย