ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 3 เดือน

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 3 เดือน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิดอุทยานฯเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกาศปิดอุทยานฯเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ โดยปิดทั้งหมด 2 แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศ "อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน" เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ บริเวณเขาพะเนินทุ่ง และห้วยแม่สะเลียง

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาศให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรืออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวนั้น

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอ ปิดแหล่งท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่เขาพะเนินทุ่ง, ลานกางเต็นท์เขาพะเนินทุ่ง และห้วยแม่สะเลียง (โป่งลึก - บางกลอย) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านกร่างแคมป์, น้ำตกป่าละอู และที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามปกติ

 

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 3 เดือน

อุทยานยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมากางเต็นท์พักผ่อนได้อีก 3 แหล่งท่องเที่ยว คือ

1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (ริมอ่างเก็บน้ำ)

2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.3 (ห้วยป่าเลา)

3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.4 (บ้านกร่าง)