นั่งรถเมล์ฟรี ‘ไหว้พระ 11 วัด 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’ 21-25 เม.ย. นี้

นั่งรถเมล์ฟรี ‘ไหว้พระ 11 วัด 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’  21-25 เม.ย. นี้

ขสมก.จัดรถเมล์รับส่งฟรีให้กับประชาชนที่มาร่วมงานและไหว้พระ 11 วัด ในงาน ‘ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมสนับสนุน กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดงาน ‘ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’ ด้วยการจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี แก้ประชาชนที่เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์

กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรม ‘ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’

"ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

และร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้าย วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 241 ปี ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และยลความงามสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีต

นั่งรถเมล์ฟรี ‘ไหว้พระ 11 วัด 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’  21-25 เม.ย. นี้

ขสมก. ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 5 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมชมวัดบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

1. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร               

2. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

3. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

4. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร         

7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

8. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

9. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

10. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

11. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ รถโดยสารที่วิ่งให้บริการจะมีป้ายสติกเกอร์ ข้อความ ‘ไหว้พระ 11 วัด 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’  ติดบริเวณป้ายไฟแสดงหมายเลขสายรถโดยสาร

และมีป้ายไวนิล ข้อความ ‘ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’ ติดบริเวณด้านข้างรถโดยสาร

ซึ่งรถโดยสารดังกล่าวจะวิ่งให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. โดยปล่อยรถออกวิ่งทุก 20 นาที  รถโดยสารคันแรก ออกจากจุดเริ่มต้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เวลา 09.00 น. รถคันสุดท้าย ออกจากจุดเริ่มต้น เวลา 18.00 น.

โดยจะวิ่งวนรับ-ส่งประชาชนเยี่ยมชมวัดจนครบทั้ง 11 แห่ง  ประชาชนสามารถรอขึ้นรถได้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และวัดทั้ง 11 แห่ง"