อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

จองตั๋วรถทัวร์ รถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์ 2566 รวมช่องทางจองล่วงหน้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

จองตั๋วรถทัวร์ รถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์ 2566 รวมช่องทางจองล่วงหน้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของทาง บขส. และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

จองตั๋งรถทัวร์ บขส.

บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้า เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ 2566 ทุกเส้นทาง ซึ่งได้เปิดจองล่วงหน้า 90 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสำรองตั๋วโดยสาร บขส. ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (คลิก)
 • แอปพลิเคชั่น : E-ticket
 • ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ณ สถานีเดินรถทั่วประเทศ

สมาชิก บขส. Card รับส่วนลดค่าโดยสาร 5% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

 

รวมเส้นทางเดินรถ บขส. ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก

 

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

 

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

 

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

 

จองตั๋งรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิด 3 ช่องทางจองตั๋วรถไฟ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนวันเดินทาง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

 • สถานีรถไฟทั่วประเทศ (สามารถจองได้ทุกเส้นทาง)
 • ผ่านเว็บไซต์ (คลิก)
 • แอปพลิเคชั่น D-Ticket
 • ผ่าน Call Center การรถไฟแห่งประเทศไทย : 1690

โดย รฟท. ได้มีการเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษไป-กลับ 10 ขบวน ประกอบด้วย เส้นทางสายเหนือ 5 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มวันละ 8,000 ดังนี้

เที่ยวไป

วันที่ 11 เมษายน  2566 จำนวน 1 ขบวน

 • ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

วันที่ 12 เมษายน 2566 จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่  ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 08.10 น.
 • ขบวนรถที่ 955 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ศิลาอาสน์ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.50 น. ถึงเวลา 07.00 น.
 • ขบวนรถที่ 967 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุดรธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.40 น.
 • ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

 

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566

 

เที่ยวกลับ

วันที่ 16 เมษายน 2566 จำนวน 2 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงเวลา 07.35 น.
 • ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2566 จำนวน 3 ขบวน

 • ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.
 • ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 03.40 น.
 • ขบวนรถที่ 936 อุดรธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.50 น.

 

อัปเดต 7 ช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ รถไฟ เดินทางช่วงวันหยุดเมษายน สงกรานต์ 2566