อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศงดการท่องเที่ยว 12 ก.พ.66 นี้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศงดการท่องเที่ยว 12 ก.พ.66 นี้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศของดการท่องเที่ยวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการแข่งขันปั่นจักรยาน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศของดการท่องเที่ยวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการแข่งขันปั่นจักรยานในรายการ พิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด (Inthanon Challenge# 14) ในวันดังกล่าว

จะมีการปิดถนนขึ้นดอยอินทนนท์ตลอดทั้งเส้นทาง (ทั้ง 2 เลน) ตั้งแต่บริเวณ กม.8 (ด่าน 1) - กม.46 (ยอดดอยอินทนนท์) ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรงดการใช้ถนนในวันดังกล่าว โดยเวลา 11.00 น. เปิดให้สัญจรไปมาได้ ตั้งแต่ด่าน 1 - กม.31 เท่านั้น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักบริเวณบนดอยอินทนนท์ สามารถท่องเที่ยวได้โดยใช้รถบริการของทางผู้จัดการแข่งขัน (รถเหลือง) จะให้บริการขึ้นลงจากที่ทำการกม.31 - ยอดดอยอินทนนท์ โดยไม่มีค่าบริการให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศงดการท่องเที่ยว 12 ก.พ.66 นี้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านรณรงค์ลดขยะภายในอุทยานแห่งชาติฯ ด้วยการ

  • ลดใช้โฟม 
  • ช่วยลดโลกร้อน
  • เลิกใช้หลอดพลาสติก
  • ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  • ใช้กระบอกน้ำ

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศงดการท่องเที่ยว 12 ก.พ.66 นี้