กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

กทม. ผนึก CEA ร่วมจัด "Bangkok Design Week 2023" 9 วัน 9 ย่าน ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่เมืองสร้างสรรค์โลก

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ผนึกพลังร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023" อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ไปต่อได้ ตลอด 9 วัน 9 ย่าน

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

 

ภายใต้ "Urban-Nice-Zation" เมือง-มิตร-ดี อัดแน่นด้วยกิจกรรมกว่า 500 โปรแกรม พร้อมขยายพื้นที่จัดงานสู่ 5 ย่าน ใหม่ให้ได้เที่ยวรับแรงบันดาลใจ จุดประกายไอเดีย เปิดรับไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัย ให้เมืองกรุงเทพเป็นมิตรสำหรับทุกคน

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

โดยมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจ อาทิ อาคารชัยพัฒนสิน - วัดกาลหว่าร์ - ย่านเยาวราช - ลานคนเมือง - วงเวียนใหญ่ - ปากคลองตลาด - อาคารอนุรักษ์ประปาแม้นศรี ฯลฯ

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

กทม. - CEA ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2566 "Bangkok Design Week 2023"

 

ภาพ ศุกร์ภมร เฮงประภากร