จัดประกวด "มะขามหวาน" พันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

เกษตรเพชรบูรณ์จัดประกวด "มะขามหวาน" ประจำปี 2566 โดยผลการประกวดมะขามหวานพันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่า คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการประกวด "มะขามหวาน" ในงาน มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอ ได้มาตรฐานสินค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

 

จัดประกวด \"มะขามหวาน\" พันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

 

 

การจัด "ประกวดมะขามหวาน" ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู , พันธุ์ขันตี , พันธุ์สีทอง , พันธุ์ประกายทอง และพันธุ์อื่นๆ โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

 

จัดประกวด \"มะขามหวาน\" พันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

 

โดย "ผลการประกวดมะขามหวาน" พันธุ์ศรีชมภู ผู้ชนะเลิศ คือ นางปอ โคตรสุวรรณ ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง , พันธุ์ขันตี ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสร้อยประสิทธิ์ บุญกิจ ชาวบ้านหมู่ที่ 13 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า , พันธุ์สีทอง ผู้ชนะเลิศ คือ นายอภิวรรธน์ ขีดวัน ชาวบ้านหมู่ที่ 12 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ , พันธุ์ประกายทอง ผู้ชนะเลิศ คือ นางเสริม กันหา ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง และสายพันธุ์อื่นๆ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภิญญาพัชญ์ คำแว่น (พันธุ์เพชรอัมพร) ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า

 

จัดประกวด \"มะขามหวาน\" พันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

 

 

นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและและพัฒนาเกษตรกร รักษาการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามที่สนใจร่วมส่งมะขามคุณภาพดีเข้าประกวด จำนวน 494 ตัวอย่าง โดยเป็นพันธุ์ศรีชมภู 152 ตัวอย่าง พันธุ์ประกายทอง 124 ตัวอย่าง พันธุ์สีทอง 93 ตัวอย่าง พันธุ์ขันตี 75 ตัวอย่าง และพันธุ์อื่นๆ 50 ตัวอย่าง และได้นำตัวอย่างมาจัดเรียงให้คณะกรรมการพิจารณา

 

จัดประกวด \"มะขามหวาน\" พันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

 

รอบแรกในแต่ละสายพันธุ์จะคัดให้เหลือ 20 ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก เช่น รูปร่างฝัก สีของฝัก ความสมบูรณ์ของฝัก เป็นต้น จากนั้นก็จะคัดเลือกให้เหลือสายพันธุ์ละ 10 ตัวอย่าง โดยการแกะและพิจารณาดูเนื้อว่ามีความสวยงาม ตรงตามสายพันธุ์และเป็นราหรือไม่ และก็จะคัดให้เหลือสายพันธุ์ละ 5 ตัวอย่าง สุดท้ายก็จะเป็นการตัดสินหาผู้ชนะโดยจะพิจารณาคุณสมบัติโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสวยงามและความสมบูรณ์ของฝัก เนื้อ ความหวาน และจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณกรรมการ

 

จัดประกวด \"มะขามหวาน\" พันธุ์เพชรอัมพรจากหล่มเก่าคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

 

และสำหรับผู้ชนะเลิศแต่ในแต่ละสายพันธุ์ คณะกรรมการจะได้ลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการสวนมะขามหวานดังกล่าวเพื่อพิจารณาหาผู้ชนะเป็นสุดยอดมะขามหวาน ซึ่งจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสดอีก 10,000 บาท ซึ่งจะมีการมอบถ้วยพระราชทานรวมทั้งรางวัลต่างๆในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าวโดย อารีย์ สีแก้ว จ.เพชรบูรณ์