ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้

เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวแนวใหม่ ยามค่ำคืนกับเทศกาล UNFOLDING BANGKOK ในธีม HIDDEN TEMPLE 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' ย่านบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี

เทศกาล UNFOLDING BANGKOK ในธีม HIDDEN TEMPLE จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),

กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), Urban Ally และศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร่วมกับวัดดุสิตารามวรวิหาร มิตรเมืองภาคีเครือข่ายย่านบางกอกน้อย ร่วมขับเคลื่อนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ วัดภุมรินทร์ราชปักษี - วัดดุสิตาราม ผ่านแนวคิด ‘วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน’ วันที่ 10-18 ธันวาคมนี้

การแสดง แสง สี เสียง Projection Mapping เล่าเรื่องราวพุทธประวัติบนฝาผนังวิหาร, ตื่นตาไปกับเทคนิค Interactive Projection ภายนอกวิหาร, ตลาดนัด, หนังกลางแปลง และกิจกรรมเวิร์คช็อป

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. วันชัย ไกรศรขจิต

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกทม., มนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ได้มาเปิดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน

รองผู้ว่าราชการกทม.กล่าวว่า ขณะนี้หลาย ๆ ประเทศแข่งขันกันเรื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

"ต้องขอขอบคุณผู้จัดงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. Kanok Shokjaratkul

ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร ให้ชม 5 วัดลับย่านฝั่งธนฯ เป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่าน

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เปิดพื้นที่เมืองให้เกิดการเรียนรู้พุทธประวัติ ชุมชน การละเล่นโบราณ อาหารท้องถิ่น เป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมและปรับเปลี่ยนพื้นที่เมืองให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ผู้มีความรู้ในศาสตร์ประกอบอาหารไทยโบราณ, ผู้มีความรู้ในศาสตร์การละเล่นท้องถิ่น 'ผีลอบ' สมควรได้รับการสนับสนุนสืบทอดส่งต่อคนรุ่นใหม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น"

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ พิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่สนับสนุนชุมชนครั้งนี้

"เป็นการจัดเทศกาลต่อเนื่อง จากโปรแกรมในธีม Hidden Temple ท่องวัดลับ ที่วัดอินทารามวรวิหาร,  วัดจันทาราม, วัดราชคฤห์ ย่านตลาดพลู เมื่อวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 ที่ประสบความสำเร็จอย่างดี

ครั้งนี้เป็นช่วงที่ 2 ด้วยแนวคิด วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน จากผีสู่พุทธ การกลับมาของการละเล่นเชิงความเชื่อและจิตวิญญาณ ในวัดโบราณ วัดร้างที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและปูนปั้น ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้

เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่มีศักยภาพที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและธนบุรีที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีการฉายภาพสมัยใหม่

ผนวกกับวิถีชุมชน นำเสนอร้านอาหารขึ้นชื่อย่านบางกอกน้อย กิจกรรมสอนทำอาหาร กิจกรรม DIY พวงมโหตร ภูมิปัญญาของคนในชุมชน"  

กิจกรรมไฮไลต์ตลอด 9 วัน มีดังนี้

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้

 • Projection Mapping ชมพูทวีป

เรื่องราวพุทธประวัติ ผ่านแสง สี เสียง ที่ฉายภาพบนผนังในวิหารร้าง เป็นฉากต่าง ๆ เช่น พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ทรงปราบช้างธนบาลหัตถี โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ฯลฯ

ผ่านการตีความของ ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Asitnahc แพรว-ฉันทิศา เตตานนทร์สกุล

สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี  วันที่: 10-18 ธันวาคม 2565 เวลา: 18.00-21.00 น. (เปิดให้ชมวันละ 7 รอบ จำกัดจำนวนรอบละ 15 คน รับบัตรคิวหน้างาน)

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. Kanok Shokjaratkul

 • Flower of Faith การจัดแสดง Interactive 

ชวนทุกคนมาร่วมส่งดอกไม้มงคล 9 ชนิด สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ บน projection mapping ฉายลวดลายที่วาดโดย อ.เฉลิมพล โตสารเดช ดอกไม้แห่งศรัทธาจะช่วยสร้างสีสัน ความมีชีวิตชีวากลับคืนสู่วัดภุมรินทร์อีกครั้ง

สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี  วันที่: 10-18 ธันวาคม 2565 เวลา: 18.00-21.00 น.

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้

 • ความทรงจำบางกอกน้อย (The Memoir of Bangkok Noi)

ชมสารคดีสั้น เล่าเรื่องประสบการณ์จริงของคนในชุมชน, ประวัติศาสตร์, ชีวิตยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา ความผูกพันของชุมชนกับสายน้ำ รวมถึงพหุวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์ อาหารท้องถิ่น การละเล่น และเรื่องลี้ลับ

สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี วันที่: 17 ธันวาคม 2565 เวลา: 19.30 น. (วันละ 1 รอบก่อนฉายหนังกลางแปลง)

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. Kanok Shokjaratkul

 • หนังกลางแปลง

ร่วมฟื้นจิตวิญญาณลานวัดของชุมชนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้กลับมาอีกครั้ง กับภาพยนตร์ย้อนความทรงจำไปสู่วัยเยาว์ ‘แฟนฉัน’ และ ‘FRIEND ZONE ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน’

สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี  วันที่: 17 ธันวาคม 2565 เวลา: 19.30 น. เป็นต้นไป

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. วันชัย ไกรศรขจิต

 • ตลาดนัดอาหารในชุมชน

Hidden Flower Pavilion ที่ออกแบบมาเพื่อปลุกพื้นที่โบราณสถานแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดย ผศ.ดร. พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ และ อาจารย์ เชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร้านจำหน่ายอาหารย่านบางกอกน้อย เมนูสะท้อนลักษณะพหุวัฒนธรรมระหว่างอาหารไทยและอาหารมุสลิม เช่น ขนมเบื้องญวน มะตะบะ ขนมไทย ฯลฯ 

สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี วันที่: 17 ธันวาคม 2565 เวลา: 18.00 น. เป็นต้นไป 

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. Kanok Shokjaratkul                                                                                                  

 • การละเล่นผีลอบ

การกลับมาของการละเล่นเชิงความเชื่อและจิตวิญญาณของชุมชนบางกอกน้อย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ความเชื่อเรื่องผี

พบกับพิธีเซ่นไหว้ คำร้องชวนขนลุก การอัญเชิญสิ่งที่มองไม่เห็น ณ ลานโพธิ์และศาลาเรือโบราณของวัดดุสิตารามยามค่ำคืน     

สถานที่: วัดดุสิตาราม วันที่: 18 ธันวาคม 2565   เวลา: 19.00 น. เป็นต้นไปไป                          

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. วันชัย ไกรศรขจิต

 • กิจกรรมเวิร์กช็อป

สอนทำอาหารย่านบางกอกน้อย จากปราชญ์ชุมชน และเวิร์กช็อป สอนทำพวงมโหตร งานฝีมือภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม โดยใช้กระดาษตัดแต่งเป็นโคมระย้า ประดับตกแต่งสถานที่ในงานบุญตามประเพณี

ติดตามกิจกรรมต่อเนื่องต่อไปของ HIDDEN TEMPLE ได้ในวันที่ 17-25 ธันวาคม 2565 ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่สาม ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ย่านบางยี่ขัน ที่วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และวัดสวนสวรรค์ 

ชวน 'ท่องวัดลับ เที่ยววัดร้าง' บางกอกน้อย 'UNFOLDING BANGKOK' 17-18 ธ.ค.นี้ Cr. วันชัย ไกรศรขจิต

ทั้ง Projection Mapping สถาปัตยกรรมอุโบสถวัดสวนสวรรค์ วัดร้างในชุมชนบ้านปูน, Music and Performance ดนตรีและการแสดงที่มีฉากหลังเป็นเจดีย์สามองค์ ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ บางยี่ขัน,  Architectural Lighting ผ่านแสง สี รูปแบบใหม่ในวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

โครงการ UNFOLDING BANGKOK เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาล Colorful Bangkok 2022 ของกรุงเทพมหานคร มีการจัดใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Hidden Temple ท่องวัดลับ I Greeting Benjakitti เที่ยวสวนป่ากลางเมือง! และ Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.cea.or.th/th/single-project/Unfolding-Bangkok และ https://www.bangkokartcity.org/