รู้จักวัดปทุมฯ ผ่าน "TK Small Tour" กิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้

รู้จักวัดปทุมฯ ผ่าน "TK Small Tour" กิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้

"TK Park" ชวนเดินสำรวจ "วัดปทุมวนาราม" แบบเจาะลึก ไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาที่มีคุณภาพ "TK Small Tour" พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่หาไม่ได้ในตำราเรียน

TK Park เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม TK Small Tour พาผู้สนใจเดินทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ ในรูปแบบ Walking Tour

เดิน พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ไปตามย่านสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม บุคคลและวัฒนธรรม รวมทั้งยังได้พบปะสนทนากับผู้ที่รู้ลึกรู้จริงในสถานที่และชุมชนต่างๆ ที่แวะไปเยี่ยมเยือน

รู้จักวัดปทุมฯ ผ่าน "TK Small Tour" กิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม "TK Small Tour" ครั้งแรกนี้ "TK Park" จะพาเดินชมวัดปทุมวนารามราชวรวิหารแบบเจาะลึก มาทำความรู้จักกับสถาปัตยกรรมตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 จิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนแนวความคิดสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก

พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

และนอกจากนี้ยังได้รับฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเขตปทุมวัน  ซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนเก่าที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวที่อพยพกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

กิจกรรม "TK Small Tour" กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00–16.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนได้ ที่นี่ รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น