ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติ 17 แห่ง เช็กด่วน ที่ไหนบ้าง

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติ 17 แห่ง เช็กด่วน ที่ไหนบ้าง

สำนักอุทยานแห่งชาติ ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 17 แห่ง จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากจากพายุโนรู

สำนักอุทยานแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 17 แห่ง จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากจากพายุโนรู 

 

สำหรับ แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ 17 แห่ง ที่ได้ประกาศปิดมีดังต่อไปนี้

1. บริเวณน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

2. บริเวณน้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง และเขตบริการห้วยบง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

3. บริเวณดอยค้ำฟ้า อุทยานแห่งชาติผาแดง

4. ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

5. ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

6. บริเวณน้ำตกหินสามชั้น น้ำตกห้วยเตย และน้ำตกห้วยไผ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

7. บริเวณน้ำตกแม่สา และน้ำตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

8. บริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

9. บริเวณน้ำตกหมันแดง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติ 17 แห่ง เช็กด่วน ที่ไหนบ้าง
 

10. บริเวณถ้ำธารลอดน้อย และถ้ำธารลอดใหญ่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

11. บริเวณลานกางเต็นท์ลานนับดาว และน้ำตกห้วยเข อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

12. บริเวณลานกางเต็นท์แหลมสำราญ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

13. ปิดให้บริการกางเต็นท์พักแรม อุทยานแห่งชาติไทรโยค

14. บริเวณเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางน้ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

15. บริเวณเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางน้ำ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

16. บริเวณเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางน้ำ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

17. บริเวณเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางน้ำ อุทยานแห่งชาติทับลาน

สามารถเช็กข้อมูลการปิดการท่องเที่ยวและการปิดประจำปีเพิ่มเติม (คลิก)