ดูด่วน! เลขเด็ด หวย 1/3/67 ทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

ดูด่วน! เลขเด็ด หวย 1/3/67 ทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

เลขเด็ด 1/3/67 ส่องทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน คอหวยรีบดูเลยลุ้นรวย หวยงวดนี้ 1 มีนาคม 2567

คอหวยรีบดูด่วน เลขเด็ด 1/3/67 ลุ้นรวย หวยงวดนี้ 1 มีนาคม 2567 หลังเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2567) บริษัทรถยนต์ได้ทำการจัดส่ง รถยนต์หรู All NEW Lexus LM 350h Executive 4-Seater สีเงิน Sonic Titanium ทะเบียน 'สร 30 กรุงเทพมหานคร' มาถึงที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน สนนราคา 7,644,000 บาท

 

 

แถมรถคันนี้ยังเป็นรถยนต์รุ่นเดียวกับคันสีดำที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยเปิดเผยกับสื่อว่าเป็นรถที่บุตรสาวซื้อให้และได้นำมาใช้ในช่วงเริ่มรับตำแหน่ง

 

สำหรับทะเบียนรถนั้น 'สร 30 กรุงเทพมหานคร' โดย 'สร' ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี และ สร.1 คือนามเรียกขานของ 'นายกรัฐมนตรี' ส่วนเลข '30' คือลำดับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จึงอาจหมายถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 นั่นเอง

 

ดูด่วน! เลขเด็ด หวย 1/3/67 ทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

 

 

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด จำนวน 4 ราย เข้ายื่นข้อเสนอ สำหรับการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกนั้น การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกฯจำนวน 1 คัน มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และได้ยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,644,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

ดูด่วน! เลขเด็ด หวย 1/3/67 ทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

 

ดูด่วน! เลขเด็ด หวย 1/3/67 ทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน

 

ดูด่วน! เลขเด็ด หวย 1/3/67 ทะเบียนรถคันใหม่ รถประจำตำแหน่งนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน