ปีนี้แน่ กองสลากฯ ตั้งเป้าขาย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 30 ล้านใบต่องวด

ปีนี้แน่ กองสลากฯ ตั้งเป้าขาย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 30 ล้านใบต่องวด

"สลากดิจิทัล" งวด 1 กุมภาพันธ์ 2566 ขายกว่า 17 ล้านฉบับ ขณะที่ "กองสลากฯ" ตั้งเป้าขายสลากผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" 30 ล้านใบต่องวด ในปีนี้

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง "กองสลากฯ" เตรียมเพิ่ม "สลากดิจิทัล" ในระบบจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" จำนวน 30 ล้านใบต่องวด ในปี 2566 

 

 

โดย สำนักงานสลากฯ ได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา "ขายสลากเกินราคา" อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (งวด 1 กุมภาพันธ์ 2566) เป็นงวดที่ 16 มีสลากดิจิทัลประมาณ 17 ล้านฉบับ ซึ่งสลากทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อยมากกว่า 30,000 ราย และทุกใบราคา 80 บาท 

 

การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอน มีการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และการจำหน่ายสลากผ่านแอปฯเป๋าตัง ได้มีการลงทะเบียนผู้ซื้อเพื่อป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้ซื้อสลาก ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

ในปีนี้ สำนักงานสลากฯตั้งเป้าจะเพิ่มสลากเข้าในระบบจำหน่าย ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ไม่น้อยกว่า 30 ล้านฉบับ และจะเพิ่มจำนวนจุดจำหน่ายสลาก 80 บาท ให้มากขึ้นจากที่มีอยู่กว่า 1,000 จุด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสลาก 80 บาทได้มากที่สุด

 

 

ความนิยมในการ ซื้อสลากผ่านแอปฯเป๋าตัง สะท้อนพฤติกรรมในการซื้อสลากของผู้ซื้อในปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลในแอปฯเป๋าตังให้มากขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมราคาจำหน่ายไม่ให้เกิน 80 บาท อีกทั้งสามารถตรวจสอบอายุของผู้ซื้อ ทำให้ป้องกันการขายสลากให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสลาก และการเลือกรับเงินรางวัลที่สะดวก ปลอดภัย ด้วยการโอนไปบัญชีของทุกธนาคารภายใน 2 ชั่วโมง

 

สำหรับ สลากฯที่จะนำมาจำหน่ายผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" นั้น สำนักงานสลากฯจะนำมาจากสลาก L6 ซึ่งต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 

ดังนั้นในขณะนี้สลากฯส่วนหนึ่งจะมาจากสลากฯที่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายของสำนักงานฯ และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากความสมัครใจของตัวแทนจำหน่าย

 

ซึ่งล่าสุดจากการที่ สำนักงานสลากฯ ออกประกาศแจ้งการทำรายการซื้อ - จองล่วงหน้าฯ ให้ได้รับสลากรายละ 3 เล่มนั้น จะได้ดำเนินการจัดสรรสลากในแนวทางเดียวกันให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ประสงค์จะรับสลากแบบใบไปจำหน่ายด้วยเช่นกัน โดยหลักการในเบื้องต้น ถ้าตัวแทนจำหน่ายเลือกที่จะสมัครใจนำสลากมาเข้ามาขายผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" จะได้รับสลากรายละ 5 เล่ม

 

นอกจากนี้เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายเกิดการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการซื้อขายสลาก ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อผ่านระบบการจำหน่ายในปัจจุบัน คณะกรรมการสลากฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการสลากฯ รับไปพิจารณาในส่วนของกรอบแนวทางปฏิบัติและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

สำหรับ "สลากดิจิทัล" 80 บาท งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กองสลากฯ เพิ่มจำนวนเป็น 17,096,500 ฉบับ ซึ่งหากถูกพร้อมโอนเงินรางวัลเข้าทุกบัญชี ภายใน 2 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th หรือโทร 02 5289999