ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16/10/65 "สลาก ธ.ก.ส." ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ เช็กที่นี่

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16/10/65 "สลาก ธ.ก.ส." ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ เช็กที่นี่

ตรวจหวย ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "สลาก ธ.ก.ส." งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2565 16/10/65 พร้อมรายละเอียดรางวัลต่างๆ ที่นี่

สลากออมทรัพย์ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "สลาก ธ.ก.ส." สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 32 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุด ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 41 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 26 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 14 สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 38 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ตรวจผล "สลาก ธ.ก.ส."  ดังนี้

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

  • ชุดเกษตรมั่นคง 3 RF 6472804

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 คX 6472804
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 จI 6472804
  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ฐT 6472804

 

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท

5434556  2641931  0321879

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16/10/65 \"สลาก ธ.ก.ส.\" ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ เช็กที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

997   893

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และ รางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

9018

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

8250923  3617660  9117587  8715688  7363512

4968363  8306745  7249962  7343617  9480365

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท

4154774   1854517   6199033  7886723
7519515   9428149   2609714  7580495
8561997   3708837   7361309  4546811
0156371   7525425   4129244  2962084
5203809   9262843   9865687  4690893

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

1572668   6693668   3698450   3506722
3802020   4187885   8451680   4970388
7588652   7240194   4317537   1177747
3302835   8693530   0603070   0765765
7615338   9226022   7816322   5846506
9828499   9878101   0305562   9590455
8886451   0758522   9837501   1232621
9942548   1591641   0591302   9802184
2672518   0507813   8117359   1331591
3669647   5859789   7240588   5842916
8990956   6368554   4166191   3415938
9033180   9929281   9545738   5964118
6288075   5929569   2164252   1807629
1280740   1180939   7206638   6656926
7337328   6794684   6981915   5863744
0645623   1511914   3063117   2499441
7343892   0886413   0952302   5883709
4623566   5411688   8954615   6425409
8228941   1106289   5650516   4826139
8110447   8956963   4151805   5570642
4809950   0789779   6333822   1672858
3373449   2046010   3743853   8584778
8322977   0101909   1862454   6335976
9837717   2103123   2676064   3391301
3918216   6798582   9456019   5350296