"สลากดิจิทัล" งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กองสลากฯเพิ่มอีกเป็น 13.9 ล้านฉบับ

"สลากดิจิทัล" งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กองสลากฯเพิ่มอีกเป็น 13.9 ล้านฉบับ

"สลากดิจิทัล" งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กองสลากฯเพิ่มอีกเป็น 13.9 ล้านฉบับ เชื่อไม่กระทบผู้ค้ารายย่อย ซื้อได้ที่แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในราคา 80 บาท

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 นี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่ม "สลากดิจิทัล" เป็น 13,964,500 ฉบับ และจะเริ่มขายในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 นี้นั้น ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง

 

 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสลากดิจิทัล เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งมี มติเห็นชอบให้สำนักงานสลากฯเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัล ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยการเพิ่มแต่ละครั้งไม่เกินงวดละ 2 ล้านฉบับ และจำนวนสูงสุดที่จะเพิ่มไม่เกิน 20 ล้านฉบับภายในสิ้นปีนี้ โดยเป็นการเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรักษาสมดุลระหว่างสลากใบ และระบบดิจิทัล รวมทั้งประชาชนสามารถซื้อสลากหมายเลขที่ต้องการได้ในราคา 80 บาท 

 

โดยมีระยะเวลาในการเลือกซื้อได้นานขึ้น ผู้ขายสลากดิจิทัลก็มีโอกาสจำหน่ายหมดสลากได้หมด โดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ขายสลากใบ ส่วนสลากที่จะนำมาเพิ่มในระบบดิจิทัลนั้นจะมาจากสลากในระบบซื้อ-จอง ฯ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสลากของตัวแทนจำหน่ายที่ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากนำสลากไปขายต่อ

 

 

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะสามารถประมาณการยอดสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านฉบับ โดยยอดจำหน่ายจริงสำนักงานสลากจะแจ้งประกาศให้ทราบผ่านสื่อมวลชนต่อไป ทั้งนี้สามารถซื้อ "สลากดิจิทัล" ได้ที่แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในราคา 80 บาท

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th หรือโทร 02 5289999

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง