‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

ครั้งแรกของการมอบรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร และสื่อคุณธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมอบรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด 2564’ เป็นครั้งแรก

เพื่อผลักดันให้ ‘คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม’ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 

โดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล กล่าวว่า รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง โดยใช้กลไกภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อน

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

ประกอบกับ ‘ศูนย์คุณธรรม’ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้าง สังคมคุณธรรม ยกย่องความดีในทุกรูปแบบ ปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน คุณธรรม

ทางด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า พันธกิจของศูนย์คุณธรรม คือ สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม

"ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนระดับจังหวัดและระดับชาติ ประกาศยกย่อง บุคคล องค์กร และสื่อคุณธรรม ภายใต้รางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564’

เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ในแต่ละ Sector ต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและท้องถิ่น 

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 มีทั้งหมด 3 ประเภท (รวม 327 รางวัล) ประเภทสื่อ 9 สาขา ได้แก่ สื่อละคร, สื่อภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้น, สื่อโฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล

สาขาละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ส่วน ประเภทบุคคล 200 รางวัล จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร และ ประเภทชุมชนและองค์กร 100 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ศูนย์คุณธรรม จะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ และยกย่องเป็น Hall of Fame ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.moralawards.com) ต่อไป"

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

ผู้ได้รับการยกย่อง ประเภทสื่อ 

  • สาขาสื่อภาพยนตร์

รางวัลชนะเลิศ     ไสหัวไป นายส่วนเกิน

รองชนะเลิศอันดับ 1     4KING

รองชนะเลิศอันดับ 2     ส้มป่อย

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

  • สาขารายการโทรทัศน์

รางวัลชนะเลิศ     รายการคนค้นคน ตอน ผู้กองสุชาติ ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม

รองชนะเลิศอันดับ 1     รายการมหาอำนาจบ้านนา ตอน ยุ้ย เกษตรกรนักสู้ Farm To Table

รองชนะเลิศอันดับ 2     รายการนิทานตื่นนอน ตอน หมูสามัคคี

รางวัลชมเชย     รายการกระจกหกด้าน ตอน รักษ์สัตว์

รางวัลชมเชย     คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง เจาะงบ อปท.ปี 65

รางวัลชมเชย     รายการธรรมในใจ ตอน เด็ก กศน.แล้วไงคิดเป็นชีวิตก็เปลี่ยน

  • สาขาบทเพลง

รางวัลชนะเลิศ     คุณธรรมคุณทำได้

รองชนะเลิศอันดับ 1     เปรตกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2     เสื้อเหลืองของพ่อ

รางวัลชมเชย     เศรษฐกิจพอเพียงคู่ชาติไทย

รางวัลชมเชย     ปลายนิ้ว

รางวัลชมเชย     รอดโควิดกันนะจ๊ะ

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

  • สาขาสื่อดิจิทัล

รางวัลชนะเลิศ     (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)

รองชนะเลิศอันดับ 1     คำพูดสื่อรักสำหรับผู้สูงวัย

รองชนะเลิศอันดับ 2     รายการประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ

  • สาขาสื่อสิ่งพิมพ์

รางวัลชนะเลิศ     ให้เวลาหน่อยนะ

รองชนะเลิศอันดับ 1     หนุงหนิงรู้จักขอโทษ ชุด นิทานเสริมทักษะการพูด

รองชนะเลิศอันดับ 2     นิทานชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

รางวัลชมเชย     หางตุ้มกับหูตั้ง

รางวัลชมเชย     ดอกไม้ของแม่

  • สาขาโฆษณา

รางวัลชนะเลิศ     หวัง

รองชนะเลิศอันดับ 1     ขอบคุณทุกพลังใจ #สู้ไปด้วยกัน

รองชนะเลิศอันดับ 2     เรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนโควิดวิทยา

รางวัลชมเชย     ยิ้มสู้ ! ธันย์

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

  • สาขาสื่อละคร

รางวัลชนะเลิศ     มนต์รักหนองผักกะแยง

รองชนะเลิศอันดับ 1     Bangkok Zero

รองชนะเลิศอันดับ 2     Tea Box ชายชรากับหมาบ้า

รางวัลชมเชย     หลงกลิ่นจันทร์

  • สาขารายการวิทยุ

รางวัลชนะเลิศ     หนทางสู่การรักตัวเอง

รองชนะเลิศอันดับ 1     รายการสาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

รองชนะเลิศอันดับ 2     รายการ Alive by ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา

รางวัลชมเชย     EGO IS THE ENEMY วิธีรับมือกับอีโก้ ในตัวเรา

รางวัลชมเชย     ลดความอยากที่จะควบคุมทุกอย่างให้ได้อย่างไรดี?

  • สาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย

รางวัลชนะเลิศ     วันรวมญาติ อะเกน

รองชนะเลิศอันดับ 1     True Hero คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา ตอน ไรเดอร์อาสาส่งยา

รองชนะเลิศอันดับ 2     ละครสั้นคุณธรรมสอนใจ ตอน บูลลี่

รางวัลชมเชย     หัวใจเราเท่ากัน 'ความรักของแม่มหัศจรรย์เสมอ' รสริน ลิปิกรณ์

รางวัลชมเชย     สำหรับคุณ ‘ความกตัญญู’ มีค่าเท่ากับอะไร?

‘มนต์รักหนองผักกะแยง’ ได้รับรางวัล ‘คุณธรรมอวอร์ด’ 2564

สำหรับ รางวัลประเภทบุคคล และ ประเภทชุมชน/องค์กร สามารถดูได้ที่  https://moralcenter.or.th/ข่าวและกิจกรรม/pr-news/912-news-19-08-65.html