เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

ตำราอาหารชาววัง ‘บันทึก นึกอร่อย’ ของ ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่อง 'ในหลวง รัชกาลที่ 9' มีตำราทั้งหมด 4 เล่ม ทั้งกับข้าว กับปลา, ต้มยำ ทำแกง, จานข้าว จานเส้น, ของว่าง ของหวาน และ รายการพระกระยาหารประจำวัน

บันทึก นึกอร่อย ตำราอาหารชาววัง ของ ‘ท่านผู้หญิงประสานสุข’ คุณแม่ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ บ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยท่านผู้หญิงได้เคยถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะต้นเครื่องไทยในรัชสมัย ในหลวง รัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยทำหน้าที่จัดเตรียมพระกระยาหารไทยประจำ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ยาวนานกว่า 40 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยรับสั่งถึงท่านผู้หญิงประสานสุข ความตอนหนึ่งว่า

“....คุณแม่ของคุณสุเมธ คือ ท่านผู้หญิงประสานสุข รู้จักกับคนในวังดี เช่นท่านผู้หญิงเจือทอง หรือท่านผู้หญิงมณีรัตน์ และทุกคนก็ทราบว่าคุณหญิงประสานสุข เป็นคนมีความสามารถในการปรุงอาหาร ตอนนั้นหัวหน้าห้องเครื่อง ซึ่งสมัยนั้นคุณหญิงติ๋วก็ถึงแก่กรรมไป

ทุกคนก็เชิญคุณหญิงประสานสุข ซึ่งท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอาหารแบบในวังได้ดี แต่ท่านก็มา... ท่านผู้หญิงก็ตั้งใจศึกษา ซึ่งรวบรวมตำราอาหารเขียนไว้มากมาย ทั้งของตัวเอง และไปศึกษาทางวังต่างๆ....”

ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล  ต้นเครื่อง ในหลวง รัชกาลที่ 9 แรกเริ่มได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ไปเรียนทำอาหารจากวังราชสกุลต่างๆ เช่น วังสระปทุม วังวรดิศ ฯลฯ รวมทั้งศึกษาจากตำราของผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลด้านการทำอาหาร เช่น หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และสูตรอาหารที่คิดค้นด้วยตนเอง

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

ตัวอย่างอาหารจากในตำรับชาววัง ของท่านผู้หญิงประสานสุข

ท่านผู้หญิงประสานสุข ได้รวบรวมตำราอาหารคาว-หวาน โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงตำราอาหารที่สำคัญอีกหลายเล่ม ล้วนเป็นตำราอาหารที่หาไม่ได้ในปัจจุบัน

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ คำนิยมจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ นอกจากนั้นท่านยังได้เขียนบันทึกตารางตั้งพระกระยาหาร และเครื่องเสวยต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ นั้น โปรดเสวยพระกระยาหารไทยที่เรียบง่ายเสมือนบุคคลทั่วไป แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ หน้ารายการพระกระยาหารประจำวัน 

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ รูปแบบของหนังสือ บันทึก นึกอร่อย ได้มีการจัดวางรูปเล่มเสมือนสมุดบันทึกของท่านผู้หญิงประสานสุข ซึ่งบอกเรื่องราว และสูตรพระกระยาหาร รวมถึงสูตรอาหารอื่นๆ โดยจัดทำเป็นชุดหนังสือบรรจุในกล่องกระดาษแข็ง จัดทำพิเศษ ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 4 เล่ม แบ่งเป็นประเภทอาหาร ดังนี้

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

เล่ม 1 ‘กับข้าว กับปลา’  นำเสนอวัฒนธรรมอาหารชาววัง เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาหารชาววัง ความเชื่อมโยงและการประยุกต์กับวัตถุดิบท้องถิ่น สอดแทรกเกร็ดความรู้และเคล็ดลับตามที่ท่านผู้หญิงประสานสุขบันทึกไว้

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

เล่ม 2 ‘ต้มยำ ทำแกง’ เรื่องราวของแกง ต้มยำ และยำต่างๆ ที่เป็นดั่งงานศิลป์ ในการผสมผสานสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดได้เป็นเมนูอาหารที่มีรสชาติอันวิจิตร

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

เล่ม 3 ‘จานข้าว จานเส้น’ สูตรอาหารจานเดียว ทั้งของไทย จีน ฝรั่ง เรื่องราวของข้าวผัดไกลกังวล และเรื่องเล่าของเมนูขนมจีนกับน้ำยาต่างๆ

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

เล่ม 4  ‘ของว่าง ของหวาน’ เทคนิคการปรุงของหวานทั้งตำราไทยและต่างชาติ สอดแทรกประวัติความเป็นมาที่น่าประทับใจ

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ กำเนิดอาหารชาววัง มาจากไหนหาอ่านได้ในเล่ม

ในการนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ โดยมี บริษัทอมรินทร์คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดวางเนื้อหา และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ถ่ายภาพประกอบหนังสือ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบ มูลนิธิชัยพัฒนา

ช่องทางการจำหน่ายหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ เริ่มจำหน่ายแล้วในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ในราคาชุดละ 1,500 บาท โดยจำหน่ายผ่านทาง

-สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทร. 02 447 8585-8 ต่อ 103

-ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์

-ร้านนายอินทร์

-ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center)

-บีทูเอส (B2S)

-คิโนะคูนิยะ (Kinokuniya)

-เอเชียบุ๊คส์ (Asia Book)

หมายเหตุ: หากสั่งซื้อจำนวน 200 ชุดขึ้นไป สามารถจัดพิมพ์โลโก้ หรือ ชื่อของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มธุรกิจบนกล่องหนังสือได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทร. 02 447 8585 -8 ต่อ 103

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ แกงจืดสาคูกับปูทะเล ขณะที่ในหลวงร.9 ประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวล มีการนำอาหารในท้องถิ่นตามฤดูกาลใส่ลงไปในแกงจืด ก็คือ เนื้อปูนั่นเอง

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ แกงจืดสาคูกับปูทะเล

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ค้างคาวเผือก เครื่องว่างที่หารับประทานยากในยุคปัจจุบัน

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ สำรับของว่างประกอบด้วย ล่าเตียง เรไร ค้างคาวเผือก ฯลฯ

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ น้ำพริกอ่องหม่อมหลวงแส

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ข้าวผัดไกลกังวล 

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ความวิจิตรบรรจงของการแกะสลักผักผลไม้อย่างชาววัง

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ต้มจิ๋ว

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ เม็ดบัวผัดพริกขิง

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ปูจ๋า

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ แกงมัสมั่นไก่ใส่ส้ม

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ แกงเขียวหวานเนื้อรสเข้มข้นโรยด้วยพริกขี้หนูสวน

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ เต้าหู้ทอด

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ยำขาว ประกอบด้วยมันแกง เนื้อกุ้ง ขมิ้นขาว และกระเทียม

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ขนมทองพลุ

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ขนมโคอย่างเมืองเพชรบุรี

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ 'สามแซ่ปีนัง' ดัดแปลงจากขนมมงคลของจีน สูตรกะทิอบควันเทียน มีเม็ดบัว มะพร้าวอ่อน วุ้นใบเตย

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9

เปิดตัวหนังสือ ‘บันทึก นึกอร่อย’ ตำรับต้นเครื่อง ของ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’

ท่านผู้หญิงประสานสุข คุณแม่ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล