สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’

ขบวนพาเหรดสีรุ้ง บางกอกไพรด์ ประจำปี 2566 ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมเดินแสดงพลังความหลากหลายทางเพศเพื่อความเท่าเทียมกันอย่างหนาแน่นเกินความคาดหมาย เพื่อสื่อสารเรื่องราวทั้ง 6 ขบวน

สยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) กรุงเทพมหานคร, บางกอกนฤมิตไพรด์ และพันธมิตรต่าง ๆ 

จัดงาน Siam Center The World of Freedom and Pride 2023 ฉลอง PRIDE MONTH ในงาน บางกอกไพรด์ 2023 (Bangkok Pride 2023) เพื่อชุมชน LGBTQIAN+ 

 

โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรรคก้าวไกล, แพทองธาร ชินวัตร, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ วาดดาว ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ร่วมเปิดงาน วันที่ 4 มิถุนายน 2566 

ขบวนพาเหรดเคลื่อนผ่านหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน และปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก PROXIE และ BNK48

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

 • 6 สี 6 ขบวน 6 ทูตนฤมิตไพรด์

ภายใต้แนวคิด สุขภาวะของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+ well-being) นำโดย Miss Grand Thailand 77 จังหวัด,

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร  

ขบวน Miss Universe, ขบวน Drag Queen, ขบวนเยาวชน, ขบวนนักศึกษา, ขบวนพรรคการเมืองและ สถานทูต, ขบวนสัตว์เลี้ยง, ขบวนสเก็ตบอร์ด และ โรลเลอร์สเก็ต เข้าร่วมงาน

ประกอบด้วย...

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

1.ขบวน Community ชุมชน : Beyond Gender Binary นําเสนอความต้องการด้านสิทธิการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ที่รวมไปถึงกลุ่ม Intersex Trans และ Non-binary ผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยนําเพลง POP มาสร้างสีสันในขบวน

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

2.ขบวน Purpose เจตจํานง : My Body my Choice รณรงค์ยกเลิก พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สนับสนุนเซ็กซ์ทอย (sexual wellness product) สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา รณรงค์สิทธิในเนื้อตัวร่างกายเพื่อยุติการข่มขืนและความรุนแรงในครอบครัว ด้วยเพลง HIPHOP RAP

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร  

3.ขบวน Relationship ความสัมพันธ์ : Chosen Family รณรงค์ให้สังคมเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายของความสัมพันธ์และครอบครัว นําไปสู่การรับรองสิทธิการก่อตั้งครอบครัวในกฎหมายสมรสเท่าเทียมและรัฐธรรมนูญ ด้วยเพลง หมอลำ 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

4.ขบวน Environment สิ่งแวดล้อม : Peace & Earth รณรงค์เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของโลกและทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสําหรับทุกคน ทุกเพศ ด้วยเพลง JAZZ BLUE 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

5.ขบวน Health สุขภาพ : Equal Rights to Health รณรงค์สิทธิการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์สําหรับทุกเพศ และเรียกร้องสวัสดิการการยืนยันเพศ (gender-affirming care) สําหรับบุคคลข้ามเพศ ด้วยเพลง K-POP, T-POP และ J-POP

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

6.ขบวน Security ความปลอดภัย : I’m Home รณรงค์สิทธิการมีความปลอดภัยในชีวิตของ LGBTQIAN+ รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหาความสงบสุขทางจิตวิญญาณ รณรงค์เปิดกว้างทางศาสนาสําหรับทุกเพศ ด้วยเพลง ROCK

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’ Cr. ศุกร์ภมร เฮงประชากร 

สีสัน Pride Month ‘บางกอกไพรด์’ 6 ขบวนสายรุ้ง ‘นฤมิตไพรด์’