“เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ

“เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ

กำลังเตรียมเปิดอู่มีลูกคนที่ 2 “เจมส์ เรืองศักดิ์” และภรรยา “ครูก้อย นัชชา” จึงขอทำบุญกับเด็ก ด้วยการบริจาคเงิน 2 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก สร้างห้องความดันลบ เพื่อติดอาวุธให้บุคคลากรทางการแพทย์พร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

ทำงานเกี่ยวกับเด็ก ๆ โดยตรง ทั้งเปิดเพจให้ความรู้เรื่องการเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และเป็นโค้ชเตรียมตั้งครรภ์ให้ทั้งคนบันเทิงและทางบ้านได้มีลูกสมใจมาแล้ว “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” และภรรยา “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” จากเพจ BabyAndMom.co.th จึงขอทำบุญกับเด็ก ด้วยการร่วมบริจาคเงิน 200,000 บาท สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก อาทิ โควิด-19 วัณโรค หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก หรือ โรคติดเชื้อดื้อยาในเด็ก

“เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ

 

“เจมส์ เรืองศักดิ์” ที่เพิ่งประกาศเตรียมเปิดอู่มีลูกคนที่ 2 ได้เล่าถึงความตั้งใจในการบริจาคสบทบทุนครั้งนี้ว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกจนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีต นอกเหนือไปจากความรวดเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อ ความรุนแรงของโรค ได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก ต่างได้รับบทเรียนในปรากฎการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็กแห่งนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลก หลายท่านได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และองค์การนานาชาติต่าง ๆ ที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยมีผู้ป่วยนอกปีละกว่า 400,000 ราย และผู้ป่วยในซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อนกว่า 40,000 รายต่อปี ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคต แม้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษา”

 

ทางด้านครูก้อย นัชชา กล่าวว่า “ครูก้อยและพี่เจมส์ ในนามเบบี้เเอนด์มัม (ประเทศไทย)  ขอเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนนึง ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ. เด็ก เพื่อนำไปสร้างห้อง ARI (ห้องความดันลบ) เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก และสำหรับโรคอุบัติใหม่ในเด็กทั้งหมด

 

ห้องนี้จำเป็นมากต่อการตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง อย่างเช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ หัด อีสุกอีใส ซาร์ส รวมถึงโควิด-19 ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลเด็ก

 

การดูแลผู้ป่วยเด็ก ต้องมีระบบการบริการซึ่งมีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากการดูแลผู้ใหญ่  ส่งผลให้ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากกว่าในการดูแลผู้ป่วยเด็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี ระบบบริการที่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

 

ห้องความดันลบจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว  จึงต้องมีการสร้างห้องคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความซับซ้อนแตกต่างจากการดูแลผู้ใหญ่  เพื่อป้องกันเชื้อโรคกระจายออกนอกห้อง ซึ่งภายในห้องผู้ป่วยมีความดันอากาศต่ำกว่าภายนอก เพื่อไม่ให้ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู มีระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค ก่อนปล่อยอากาศด้านในไปสู่ภายนอก ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ มีระบบไหลเวียนอากาศภายในห้องอย่างเหมาะสม

 

ครูก้อยกับพี่เจมส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างรอยยิ้มขอเด็กและของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกของเรารักษาอย่างปลอดภัย และร่วมเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการจัด ARI ห้องความดันลบ  รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กได้ทางง่ายๆทางเว็บไซต์  www.childrenhospitalfoundation.org หรือทางบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  ธ.ทหารไทยธนชาต TTB เลขที่บัญชี 038 107 6900  มาร่วมสร้างอนาคตของชาติ  สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงกันนะคะ

 

“เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ “เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ

“เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ “เจมส์ เรืองศักดิ์-ครูก้อย นัชชา” มอบ 2 แสน มูลนิธิ รพ.เด็ก สร้างห้องความดันลบ