‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ เป็นเวทีประกวดวรรณกรรม 7 ประเภท ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมนักเขียนและจรรโลงสังคม ในปีนี้จัดมอบรางวัลของทั้งสองปีไว้ด้วยกัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19

โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัล และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘การอ่าน’

 

  • คัดสรรหนังสือดีสู่สังคม

ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความ บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคมมาตลอด

"ประกอบด้วย กวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, สารคดี และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ Cr. เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาตนเองด้านการอ่านการเขียน

เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีเชิดชูและเป็นกำลังใจแก่นักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และก้าวเข้าสู่การจัดประกวดครั้งที่ 20 อย่างมั่นคงต่อเนื่อง

ด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ เป็นหนทางพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการมาอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

มุ่งมั่นส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้สังคมไทย สนับสนุนและร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาในอนาคตอันใกล้"

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ Cr. เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

  • ผลการตัดสิน ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18

กวีนิพนธ์ ชนะเลิศไม่มีเล่มใดได้รับรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัลได้แก่ ประเทศในเขาวงกต โดย ศิริวร แก้วกาญจน์, ผจญภัยสำนักพิมพ์ และ เรื่องจริงจริง ในโลกลวงลวง โดย วรภ วรภา, สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค,

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หัวใจป่า โดย พล พิมพ์โพธิ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, รางวัลเสริมสร้างกำลังใจ ได้แก่ ฮ่วงเฮ้า โดย คำเมือง ราวะรินทร์, สาระฅนสำนักพิมพ์

การ์ตูน ชนะเลิศ ได้แก่ LOST & FOUND โดย manasawii และ 19.04, สำนักพิมพ์ฟูลสต็อป, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ My Playlist โดย มุนินฺ, สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ การเดินทางของบรรณาธิการ โดย บ.ก.ซัน, บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด

นวนิยาย ชนะเลิศไม่มีเล่มใดได้รับรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หากข้ามคืนนี้ หัวใจไม่แหลกยับเยินเสียก่อน โดย รมณ กมลนาวิน, สำนักพิมพ์ RamonaSays Publisher (2020), รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แด่ความคิดถึง โดย ทนุธรรม, สำนักพิมพ์ปลาคาร์ป

รวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ ได้แก่ คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ โดย จเด็จ กำจรเดช, ผจญภัยสำนักพิมพ์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง โดย ตินกานต์, สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บินไปเหนือสะพานข้ามดาว โดย วิชชา ลุนาลัย, สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค

วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ชนะเลิศ ได้แก่ BECOMING A BUTTERFLY การเดินทางของผีเสื้อหลากสี โดย เมริษา ยอดมณฑป, สำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แมววัด โดย ยูโตะ ฟุคะยะ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม โดย เอกอรุณ, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

สารคดี ชนะเลิศ ได้แก่ ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล โดย สุกัญญา หาญตระกูล, สำนักพิมพ์สารคดี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ให้โลกทั้งหลายเขาลือ : “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรฯ, สำนักพิมพ์สารคดี, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรื่อง ทักษะความสุข โดย นิ้วกลม, สำนักพิมพ์คู้บ (KOOB),

หนังสือแนะนำ 3 รางวัล ได้แก่ 1)จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้: เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2)โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก โดย วีรพร นิติประภา, สำนักพิมพ์แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 3)ERAMUS GENERATION โดย พชร สูงเด่น, สำนักพิมพ์แซลมอน

รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์หมวดกวีนิพนธ์  ชนะเลิศ ได้แก่ สถานกาลบังคับ โดยณรงค์ชัย แสงอัคคี, รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ เพลงรักจากตักแม่ โดยวัชระ บุญทานัง และ หมอกสางม่าน โดย นนทพัทธ์ หิรัญเรือง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แผนแผ่นพ่างเมืองแมน โดย ปรัชญา พวงเพ็ชร, รางวัลเสริมสร้างกำลังใจ ได้แก่ พิชิตโควิดด้วยจิตกวี โดย ด.ญ.รินรัก แซ่โค้ว

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ Cr. เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

  • ผลการตัดสิน ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 19

กวีนิพนธ์ ชนะเลิศได้แก่ จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาฏกรรมจำนรรจ์ โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ผจญภัยสำนักพิมพ์,

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ดวงตากวี โดย รินศรัทธา กาญจนวตี, สำนักพิมพ์ออน อาร์ต, รางวัลยกย่องสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น ได้แก่ ดอย ฟ้า นา แม่ โดย วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, สีสันพรรณไม้

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ การ์ตูน ชนะเลิศได้แก่ WHALE HUNTERS (นักล่าวาฬ) โดย จเด็จ กำจรเดช, สำนักพิมพ์เวลา, รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่ : RUN FON NEW LIFE โดย เรืองศักดิ์ ดวงพลา, THE DUANG, สุดใจ พรหมเกิด, มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ (สสส.), รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ HAVE GOOD DIE วันนี้คือวันตายของเจ้า! โดย PPONG, สำนักพิมพ์แซลมอน

นวนิยาย ชนะเลิศ ได้แก่ รถเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู โดย สุมาตร ภูลายยาว, สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เดฟั่น เรื่องเล่าตระกูลคนเฆี่ยนเสือไทรบุรี โดย ศิริวร แก้วกาญจน์, ผจญภัยสำนักพิมพ์, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วินาทีไร้น้ำหนัก โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, สำนักพิมพ์มติชน, รางวัลกำลังใจสร้างสรรค์ ได้แก่ คนจรดาบ โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง, สำนักพิมพ์มติชน

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ

รวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ ได้แก่ สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง โดย รมณ กมลนาวิน, สำนักพิมพ์สำเภา, รองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ Family Comes First ด้วยรักและผุพัง โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์, สำนักพิมพ์แซลมอน, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านที่กลับไม่ได้ โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา, สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ

วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช. ตุ้ม โดย สุรศักดิ์ กฤษณมิษ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีเล่มใดได้รับรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เจ้าหนูผู้พิทักษ์แห่งเกาะลิบง โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร

สารคดี ชนะเลิศ ได้แก่ หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง โดย ชานันท์ ยอดหงษ์, สำนักพิมพ์มติชน, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ โดย กิตติศักดิ์ คงคา, สำนักพิมพ์13357, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์, สำนักพิมพ์มติชน

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ หนังสือแนะนำ 4 รางวัล ได้แก่ 1)รักเกิดก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด โดย พญ.ดาริน จตุภัทรพรและชิดชนก ชูช่วย, สำนักพิมพ์ SOOK, 2)ส่องลายคราม สืบหาจีนกรุงศรีฯ โดย ประไพ พิศาลบุตร, สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, 3)Nose Note บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูก ฝนตกข้างบ้านถึงจักรวาลอันไกลโพ้น โดย กันต์นที นีระพล, สำนักพิมพ์อะโวคาโด, 4)World War Tools สงครามโลกในสิ่งของ โดย มนสิชา รุ่งชวาลนนท์, สำนักพิมพ์แซลมอน

รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศ ได้แก่ ละไว้ในฐานที่คิดถึง โดย พิริยภูมิ หง่อยกระโทก, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับบ้านโดย ณรงค์ชัย แสงอัคคี, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แสงหนึ่งคือรุ้งงาม โดย นานาฮาระ ฮิเดยูกิ

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ

ผู้ชนะเลิศทั้ง 6 ประเภท จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ส่วนรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ 4 หมวด ผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 18-19 จัดงานรับโล่พระราชทานฯ Cr. เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 

ทั้ง 7 ประเภท กวีนิพนธ์,  การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ 

เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.csrcpall.com สอบถาม โทร. 0-2071-2903