ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565

รางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ เป็นเวทีการประกวดผลงานการใช้ทักษะด้านภาษา ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก มีการประกาศมอบรางวัลกันทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 6

การประกาศและมอบรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ ‘หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง’ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โดยความร่วมมือระหว่าง สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างโอกาสให้กับกวี นักเขียน และผู้ที่สนใจทุกระดับ เปิดพื้นที่ให้แสดงความสามารถในทักษะด้านการใช้ภาษา ผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่า โดยมีงานของ อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือ อุชเชนี เป็นแรงบันดาลใจ

การประกวดแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ กลอนสุภาพ และ ความเรียง เปิดรับผลงานจากสองระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน และ ระดับประชาชน ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 412 ผลงาน

"เป็นกลอนสุภาพ 230 ผลงาน และความเรียง 182 ผลงาน ในแวดวงวรรณศิลป์ไทย อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์ พ.ศ.2536 เจ้าของนามปากกา อุชเชนี

เป็นผู้มีฝีมือในการประพันธ์กวีนิพนธ์ที่งดงามมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษรที่เรียบเรียงได้อย่างวิจิตรบรรจง ด้วยความชัดเจนของเนื้อหาและความละเอียดอ่อนของอารมณ์

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

ถ้อยความนำเสนอแม้เรียบง่ายแต่มีพลัง เป็นแบบอย่างของงานวรรณศิลป์ไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้รักการประพันธ์มาจนถึงทุกวันนี้

ที่สำคัญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทและสองระดับ ต่อเนื่องทุกปื อเป็นขวัญและกำลังใจสูงสุด แก่คณะผู้จัดงาน และผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด"

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

ทางด้าน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า งานของท่านอุชเชนี เสริมสร้างอุดมการณ์ที่ดีงาม

"ให้แรงบันดาลใจแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเรียบง่าย เปี่ยมด้วยความสุข มีคุณค่าต่อชีวิต

ผลงานของอุชเชนี เป็นงานครูที่สร้างนักเขียน สร้างสรรค์ผลงานใหม่ออกมาสู่โลกของวรรณศิลป์ไทย ทำให้เกิดกำลังใจว่า ผลงานวรรณศิลป์ของไทยจะยังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป"

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

  • เปิดใจคณะกรรมการ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คณะกรรมการ ประเภท กลอนสุภาพ กล่าวว่า มีผลงานร้อยกรองที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 230 ชิ้น

"เป็นของประชาชน 168 สำนวน ของนักเรียน 62 สำนวน อ่านแล้วก็ได้รู้ว่า บทกวีได้รับใช้อารมณ์ความรู้สึกของวิบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ร้ายๆ ภัยจากน้ำ จากฟ้า จากธรรมชาติ แต่ความโหดร้ายที่เกิดจากคน อ่านแล้วก็สะท้อนสะท้าน

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

คือสะท้อนเรื่องราวทั้งหมด สะท้านความรู้สึกทั้งหมดได้ดีที่สุด เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ อุชเชนี เป็นกวีของกวี เป็นกำลังใจให้กับผู้อ่าน ผู้เขียน

ไม่มีความรักอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่มนุษย์ให้กับมนุษย์ด้วยกันเอง ไม่มีอะไรจะร้ายกาจได้ยิ่งกว่า ความร้ายกาจที่มนุษย์มีต่อมนุษย์เช่นกัน

บทกวีสะท้อนให้เห็นชีวิตจิตวิญญาณ เน้นให้เห็นอุดมคติของบทกวี เน้นให้เห็นอุดมการณ์ของคนเขียนกวี"

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

ทางด้าน ชมัยภร แสงกระจ่าง คณะกรรมการ ประเภท ความเรียง กล่าวว่า มีผลงานความเรียงที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 182 ชิ้น

"เป็นนักเรียน 67 ชิ้น เป็นประชาชน 115 ชิ้น คัดกรองแล้ว เข้าสู่การตัดสิน 38 ชิ้น เป็นของนักเรียน 18 ชิ้น ประชาชน 20 ชิ้น

ผลงานความเรียงมีลักษณะสะท้อนภาพชีวิตที่เข้มข้น มาจากเนื้อแท้ของชีวิต ผู้เขียนต้องลงในรายละเอียด แสดงเรื่องราว อาจมาจากตัวจริงของชีวิต จากจินตนาการ จากในประเทศไทย หรือจากข่าวทั่วโลกก็ได้

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

  • ผลรางวัล ประเภทกลอนสุภาพ

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ ขวัญเอยขวัญมา โดย ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

ความทรงจำล้ำค่าบนผ้าใบ โดย เดชอดุลย์ สำเภาดี

รุ่งราง…หลังม่านมรสุม โดย ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง

ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ เธอเห็นไหม โดย อภิชาติ ดำดี

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

บนเส้นทางของนักอุดมคติ โดย ธีระสันต์ พันธศิลป์

เราจักตื่นสบตาอรุณรุ่ง โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards

  • ผลรางวัล ประเภทความเรียง

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ หมายเพียงหนึ่งอรุณรุ่งรางอันพร่างแสง โดย วชิรธาร สารบัญ

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

คำปลอบใจจากดวงตะวัน โดย ณัฐสินี เรืองศิริ

เวลาที่ฟ้าคราม โดย ภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล

ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ บินผ่านสภาพชีวิตแปรปรวน โดย ถนอม ขุนเพ็ชร์

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

ความตายผู้เป็นประธานงานวิวาห์ โดย ศรายุทธ อินทร์ประยูร

ผู้โอบกอดความสมบูรณ์พร้อม โดย การียา ยูโซ๊ะ

ประกาศรางวัล ‘วรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่ 6 ปี 2565 Cr. Eugenieawards