ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญ ทำให้ผู้ชมเห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ผ่านเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย

นิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและต่างชาติตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ภายในนิทรรศการ จัดแสดงฉลองพระองค์ที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลก ตราตรึงในความงดงามของผ้าไทยและลายปักอันวิจิตรบรรจง อาทิ ฉลองพระองค์ชุดราตรี และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ผลงานการออกแบบของปิแอร์ บัลแมง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทยและฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย จากห้องเสื้อบัลแมง ผลงานการออกแบบของอีริก มอร์เทนเซน ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อวาเลนติโน่ และฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบของธีระพันธ์ วรรณรัตน์ เป็นต้น

นิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชม นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง