3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

มาสคอต เอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 คือคาแรคเตอร์กลุ่มหุ่นยนต์ที่ประกาศถึง 3 แหล่ง ‘มรดกโลก’ อันล้ำลึกของ ‘หางโจว’ เมืองเจ้าภาพ ผสมผสานการขับเคลื่อนนวัตกรรมของเมือง

มาสคอต (Mascot) หรือ สัญลักษณ์นำโชค ประจำการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 (Asian Games Hangzhou) หรือ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 คือกลุ่มหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนนักกีฬา จำนวน 3 คาแรคเตอร์ (3 ตัว) เป็นอีกครั้งที่ จีน โชว์การผสมผสานสมบัติอารยธรรมอันรุ่งเรืองของชาติเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัย

3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19  มาสคอตอย่างเป็นทางการของ เอเชียนเกมส์ 2022

กลุ่มหุ่นยนต์ทั้ง 3 คาแรคเตอร์นี้เรียกรวมกันว่า Memories of Jiangnan (เจียงหนานรำลึก) เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อบทกวีของ Bai Juyi (ไป๋ จวีอี้) กวีชื่อดังสมัยราชวงศ์ถัง ที่พรรณาถึงความงามของดินแดนเจียงหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของเมือง หางโจว

มาสคอต เอเชียนเกมส์ หางโจว มีด้วยกัน 3 คาแรคเตอร์ แต่ละคาแรคเตอร์มีสีและชื่อเรียกเฉพาะตัว ต่างก็เป็นตัวแทนแหล่ง มรดกโลก อันลึกล้ำของ เมืองหางโจว นั่นก็คือวัฒนธรรม ความงดงามของทิวทัศน์ และการขับเคลื่อนนวัตกรรมของเมือง

 

มาสคอตหุ่นยนต์ Congcong

3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

มาสคอต Congcong

มาสคอต Congcong (ฉงฉง) เป็นตัวแทนของซากปรักหักพังทางโบราณคดีใน เมืองโบราณ Liangzhu (เหลียงจู่) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปีพ.ศ.2552 โดยองค์การยูเนสโก

ชื่อ ‘ฉงฉง’ ได้มาจาก จี้หยกฉง (cong jade pendant) โบราณวัตถุที่ขุดพบจากซากปรักหักพังเมืองเหลียงจู่ที่มีอายุอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ปี จี้หยกฉงมีลวดลายแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม เปี่ยมด้วยเสน่ห์อันเป็นนิรันดร์

บนหัวของ 'มาสคอต ฉงฉง' ประดับรูปใบหน้าสัตว์เทพในตำนานของจีน บ่งบอกถึงความกล้าหาญที่ไม่ย่อท้อและการมีชัยเหนือตนเอง มีความมุ่งมั่น จริงใจ ใจดี แข็งแรง ความกระตือรือร้น สะท้อนถึงจิตวิญญาณที่กล้าได้กล้าเสีย และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความพากเพียรและมีชีวิตที่ดีขึ้น

สีสัญลักษณ์ของหุ่นยนต์ฉงฉงคือ สีเหลือง แทนฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร อันเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของจีน

มาสคอตหุ่นยนต์ Lianlian

3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

มาสคอต Lianlian

มาสคอต  Lianlian (เหลียนเหลียน) เป็นตัวแทนของ ทะเลสาบตะวันตก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ทะเลสาบซีหู (Xihu) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง มรดกโลกทางวัฒนธรรม อีกแห่งของเมืองหางโจวเมื่อปีพ.ศ.2554 

ชื่อของทะเลสาบซีหู หมายถึงทะเลสาบที่เต็มไปด้วยใบบัวเขียวชอุ่ม คนจีนชื่นชอบใบบัวเพราะเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ ความสง่างาม และความสงบสุข

เครื่องประดับบนศีรษะหุ่นยนต์เหลียนเหลียนเป็นรูปใบบัว ได้รับการตกแต่งอย่างโดดเด่นด้วยสถูปตะเกียงศิลาซึ่งตั้งอยู่กลาง Three Pools Mirroring the Moon หรือ ‘สามบึงพิมพ์จันทร์’ หนึ่งใน 10 จุดท่องเที่ยวอันงดงามรอบทะเลสาบซีหู และสัญลักษณ์ของอินเทอร์เน็ต

บุคลิกของ Lianlian เดินเบาราวสายหมอกที่ไหลผ่านใบหลิว สะพานอันงดงาม และใบบัวอันเขียวชอุ่ม มีความสง่างาม บริสุทธิ์ ใจดี มีชีวิตชีวา น่ารัก สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ประณีต สง่างาม มีความสามัคคี เปิดกว้าง และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

สีสัญลักษณ์ของหุ่นยนต์เหลียนเหลียนคือ สีเขียว สื่อถึงชีวิตและธรรมชาติ

มาสคอตหุ่นยนต์ Chenchen

3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19

มาสคอต Chenchen

มาสคอต Chenchen (เฉินเฉิน) เป็นตัวแทนของ 'ต้า ยวิ่นเหอ' หรือ Grand Canal ลำคลองประวัติศาสตร์สายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นคลองที่เกิดจากขุดด้วยแรงงานมนุษย์

คลอง  'ต้า ยวิ่นเหอ' ตั้งต้นจากเมืองปักกิ่งไปสิ้นสุดที่เมืองหางโจว มีความยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร เป็นคลองที่ขุดในสมัยราชวงศ์สุย เริ่มขุดตั้งแต่ปีพ.ศ.1130 ใช้เวลาขุดกว่า 30 ปี ใช้แรงงานมนุษย์กว่า 6 ล้านคน จุดประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวดินแดนเจียงหนาน

Grand Canal 'ต้า ยวิ่นเหอ'  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปีพ.ศ.2557

ชื่อหุ่นยนต์เฉินเฉิน ตั้งตามชื่อสะพานกงเฉิน (Gongchen Bridge) สะพานหินโบราณ เดิมสร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 ในรัชสมัยของจักรพรรดิฉงเจิ้นแห่งราชวงศ์หมิง เพื่อใช้ข้ามคลองขุด Grand Canal เป็นสะพานที่มีความทรงจำสวยงามหลายชั่วอายุคน

สภาแห่งรัฐของจีน จัดอันดับสะพานกงเฉินให้เป็น 1 ใน 7 "สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญในเจ้อเจียง" 

ใบหน้าของ มาสคอตเฉินเฉิน มีสัญลักษณ์ของสะพานกงเฉินบนหน้าผาก เหนือศีรษะคือสัญลักษณ์กระแสน้ำของแม่น้ำเฉียนถัง จุดสิ้นสุดของคลองปักกิ่ง-หางโจว

มาสคอตหุ่นยนต์เฉินเฉิน เป็นตัวแทนของความกล้าหาญ ชาญฉลาด มองโลกในแง่ดี กล้าได้กล้าเสีย สัญลักษณ์แห่งยุคสมัยดิจิทัล และการเชื่อมโยงเอเชียกับโลก

สีสัญลักษณ์ของมาสคอตเฉินเฉินคือ สีน้ำเงิน สีของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 แหล่ง 'มรดกโลก' จีน ปรากฏใน 3 มาสคอต 'หางโจวเกมส์' เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 เด็กผู้หญิงโพสท่ากับมาสคอตประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว 2022 ที่สวนกีฬาคลองกงซู ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง (credit photo : Xinhua)
 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 ได้รับผลงานการออกแบบมาสคอตรวมทั้งสิ้น 4,633 ชิ้น โดยท้ายที่สุดคาแรคเตอร์ที่ออกแบบโดย Zhang Wen  (จาง เหวิน) และ Yang Hongyi  (หยาง หงอี้) อาจารย์จากสถาบันศิลปะแห่งประเทศจีน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น มาสคอต หรือ สัญลักษณ์นำโชค ประจำหางโจว์เกมส์ 2022

มาสคอต หรือ สัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 ได้รับการคัดเลือกจากดีไซน์ที่มีสะท้อนถึงความงดงามของอารยธรรมจีนและความร่วมสมัยเช่นเดียวกับ สนามดอกบัวยักษ์ สนามกีฬาหลักของศูนย์กีฬาโอลิมปิกหางโจวที่ใช้สำหรับจัดพิธีเปิดและพิธีปิด เอเชียนเกมส์ หางโจว 2022

 

อ้างอิง + credit photo : AFP, เว็บไซต์ insidethegames.biz และเว็บไซต์ hangzhou2022.cn