“สงกรานต์ 2565” ส่องมาตรการโควิด-19 รายจังหวัด เล่นน้ำได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง

“สงกรานต์ 2565” ส่องมาตรการโควิด-19 รายจังหวัด เล่นน้ำได้ไหม ทำอะไรได้บ้าง

เทศกาล “สงกรานต์ 2565” หลายคนวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งกลับภูมิลำเนา จนถึงไปเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ แต่อย่าลืม! เช็กข้อกำหนดสำคัญของแต่ละจังหวัดก่อนเดินทาง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการคุมโควิด-19 ซึ่งแต่ละพื้นที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน

เทศกาล “สงกรานต์ 2565” นับเป็นเทศกาลที่หลายคนต่างรอคอย แต่จากสถานการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ นั้นมีความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีมติอนุญาตให้พื้นที่ที่มีการควบคุมสามารถจัดงานสงกรานต์ได้ แต่เป็นการจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดได้มีรายระเอียดของ “มาตรการป้องกันโควิด-19” ที่ต่างกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสถานะพื้นที่ควบคุมโควิด-19 หรือที่เรียกกันว่า การแบ่งโซนสี 

ฉะนั้น ผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดในสงกรานต์นี้ จึงจำเป็นต้องเช็คดูว่า จังหวัดปลายทางนั้นมีมาตรการอย่างไรบ้าง เพื่อรับรู้ข้อปฏิบัติตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเที่ยวสงกรานต์ยอดฮิต และจังหวัดท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ไว้ ดังนี้

 

  มาตรการโควิด-19 กรุงเทพมหานคร 

สถานะ : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)

 • การจัดงานสงกรานต์ที่คาดว่าจะมีคนรวมตัวกันเกิน 1,000 คน ต้องทำการขออนุญาตจากทางสำนักอนามัย ก่อนวันงานอย่างน้อย 5 วัน 
 • สำหรับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดงาน ต้องดำเนินงานร่วมกับมาตรการการป้องกันโควิดด้วย อาทิ ตั้งจุดคัดกรองคนก่อนเข้างาน ให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงผลการฉีดวัคซีน และควบคุมจำนวนคนโดยจำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม. ต่อคน 
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงาน 
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 23:00 น. 

  มาตรการโควิด-19 จ. นนทบุรี  

สถานะ : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)

 • ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังนนทบุรีควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าจังหวัด 
 • สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินงานร่วมกับมาตรการการป้องกันโควิดด้วย อาทิ ตั้งจุดคัดกรองคนก่อนเข้างาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนก่อนเข้าและออก ทั้งนี้ต้องควบคุมจำนวนคนโดยจำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม. ต่อคน
 • ละเว้นกิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 
 • ละเว้นขบวนแห่ การแสดงดนตรีหรือจัดคอนเสิร์ต
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงาน 
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 23:00 น.

  มาตรการโควิด-19 จ.ประจวบคีรีขันธ์  

สถานะ : พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

 • ผู้ที่จะเข้าร่วมงานสงกรานต์ในพื้นที่ประจวบฯ ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ พร้อมแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนร่วมงาน
 • การจัดงานสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีการกำกับดูแลมาตรการป้องกันโรคให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงาน

  มาตรการโควิด-19 เมืองพัทยา ชลบุรี  

สถานะ : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)

 • อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น อาทิ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระสงฆ์ และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น และกิจกรรมอื่นๆ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการใกล้ชิดและสัมผัสกันของคนจำนวนมาก 
 • การจัดงานสงกรานต์ต้องดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงาน 
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 23:00 น. 

 มาตรการโควิด-19 จ.ขอนแก่น  

สถานะ : พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 

 • งดจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์และกิจกรรมอื่นๆ บนถนนข้าวเหนียว ซึ่งรวมถึงที่อื่นๆ ในจังหวัด
 • ไม่มีการจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 21:00 น.

  มาตรการโควิด-19 จ.เลย 

สถานะ : พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)

 • สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดในช่วงสงกรานต์ ควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าจังหวัด
 • อนุญาตให้มีจัดกิจกรรมทางประเพณี ขบวนแห่ และการแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรความปลอดภัยสำคัญองค์กร (Covid Free Setting) และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงาน 
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 21:00 น. 

  มาตรการโควิด-19 จ.เชียงใหม่  

สถานะ : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)

 • ผู้ที่จะเข้าร่วมงานสงกรานต์ในพื้นที่เชียงใหม่ ต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 3 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนร่วมงาน 
 • ผู้จัดงานหรือผู้รับผิดชอบสถานที่จัดงาน ลงทะเบียนในระบบ Thai Stop Covid plus และผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) 
 • สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินงานร่วมกับมาตรการการป้องกันโควิดด้วย อาทิ ตั้งจุดคัดกรองคนก่อนเข้างาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนก่อนเข้าและออก ทั้งนี้ต้องควบคุมจำนวนคนโดยจำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม. ต่อคน
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดงาน 
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 23:00 น. 

 มาตรการโควิด-19 จ.สงขลา

สถานะ : พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

 • สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดและเข้าร่วมงานสงกรานต์ ควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าจังหวัดและเข้าร่วมงานสงกรานต์
 • สถานที่จัดงานควรจัดในสถานที่โล่ง ไม่หนาแน่น มีจุดคัดกรองและลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน กำหนดทางเข้าและออกอย่างชัดเจน และมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ พร้อมทั้งควบคุมจำนวนคนโดยจำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม. ต่อคน 
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า 500 คน 
 • การจัดกิจกรรมควรใช้เวลาสั้นและกระชับ สำหรับการละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมที่มีการสัมผัสและใกล้ชิด
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในบริเวณที่มีการจัดงาน และตามพื้นที่อื่นๆ 

  มาตรการโควิด-19 จ.ภูเก็ต  

สถานะ : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)

 • ผู้ที่จะเข้าร่วมงานสงกรานต์ในพื้นที่ภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 3 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนร่วมงาน 
 • ละเว้นกิจกรรมมีที่มีการรวมตัวของบุคคลที่หนาแน่น การสรงน้ำพระสงฆ์ และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในชุมชน
 • จำกัดการละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่จัดเป็นขนวนแห่ รวมถึงการแสดงดนตรีหรือจัดคอนเสิร์ต
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมที่มีการสัมผัสและใกล้ชิด
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในบริเวณที่มีการจัดงาน
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 23:00 น. 

  มาตรการโควิด-19 จ.กระบี่  

สถานะ : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)

 • สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัด ควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าจังหวัด
 • สถานที่จัดงานควรจัดในสถานที่โล่ง ไม่หนาแน่น มีจุดคัดกรองและลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมงาน กำหนดทางเข้าและออกอย่างชัดเจน และมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ พร้อมทั้งควบคุมจำนวนคนโดยจำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม. ต่อคน 
 • การจัดกิจกรรมควรใช้เวลาสั้นและกระชับ สำหรับการละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมที่มีการสัมผัสและใกล้ชิด
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในบริเวณที่มีการจัดงาน 
 • สามารถจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ ได้ถึงเวลา 23:00 น.