ลำพูน ชวนเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา

ลำพูน ชวนเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา

จ.ลําพูน เตรียมจัดใหญ่งานประเพณีและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” โชว์ความพร้อม "ลำพูน" เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่ง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

คนชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานแนววัฒนธรรมประเพณี ปลายเดือนเมษายนนี้มีงานใหญ่ที่จังหวัด ลำพูน ทำเครื่องหมายบนปฏิทินไว้ได้เลยกับงานชื่อ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

งานนี้เป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด เมื่อนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานงานแถลงข่าวด้วยตนเอง พร้อมด้วยนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ นายวรวุฒิ ดอกแก้วนาค ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 

ภายในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” มีกิจกรรมและเรื่องราวน่าสนใจเชิง ประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ให้ชมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละ กลุ่มชาติพันธุ์

สำหรับสายช้อปปิ้ง ก็มีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ ให้ได้ลองลิ้มชิมรส

ภายในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”  ยังมี โซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง จัดแสดงให้มีการละเล่นงานประเพณีจำลอง การจำหน่ายและสาธิตอาหาร สาธิตงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ

รวมถึง โซนลานขันโตก และ เวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วง สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน เป็นการแสดง แสง สี เสียง อย่างสุดประทับใจ ประกอบกับ การรับประทานอาหารแบบขันโตก เสิร์ฟอาหารแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน

ลำพูน ชวนเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ และหน่วยงานใน จ.ลำพูน ร่วมแถลงข่าว

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า "จังหวัดลำพูน" ได้สนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” 

เพื่อให้ ลำพูน เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการนำ ทุนวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไป

ลำพูน ชวนเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา การแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

ขณะที่นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” ถือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน 

ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ และ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง 

"ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ กลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้"  

ลำพูน ชวนเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา งานแถลงข่าวการจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”

งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ จังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้คงอยู่สืบไป

ลำพูน ชวนเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา งานแถลงข่าวการจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”