ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้มีความสุขกับการเกิดมาเป็นคนทำงานศิลปะ รำลึกผลงานและชีวิต 87 ปี อุทิศให้งานจิตรกรรม วรรณศิลป์ และเจตนารมณ์สูงสุดในชีวิตกับ "การทำบ้านให้รูปอยู่" ก่อนชีวิตคืนสู่ธรรมชาติ

ศิลปินผู้มีความรักและศรัทธาต่อ “ศิลปะ”  ประเทือง เอมเจริญ นอกจากมีความสุขกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ยังอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มที่ ทั้งผลงานด้านจิตรกรรม วรรณศิลป์ บทกวี และข้อเขียนต่าง ๆ ได้รับการยกย่องให้ศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งของแวดวง ศิลปะร่วมสมัย ของเมืองไทย เป็นที่รักของเพื่อนศิลปิน ศิลปินรุ่นพี่ และเป็นที่เคารพของศิลปินรุ่นหลัง

ประเทือง เอมเจริญ สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่รักไว้มากมาย จนวันหนึ่งมีความคิดว่า “ต้องทำบ้านให้รูปอยู่” ซึ่งเป็นที่มาแห่งการเกิดขึ้นของ หอศิลป์เอมเจริญ ในขณะที่เขามีอายุ 73 ปี เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษางานด้านศิลปะ
 

“ผมมีความสุขกับการเกิดมาเป็นคนทำงานศิลปะ และมีความอบอุ่นกับสังคมเพื่อนศิลปินในโลกศิลปะ การสร้างหอศิลป์เอมเจริญ ทำบ้านให้รูปอยู่ เป็นเจตนารมณ์สูงสุดของชีวิต ผมทำงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิต จึงคิดว่างานศิลปะที่ผมทำไว้มากมาย ต้องมีบ้านอยู่อย่างปลอดภัย หอศิลป์ฯ เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาจะสร้างให้สำเร็จก่อนชีวิตจะคืนสู่ธรรมชาติตามกฎแห่งสัจจะ”

ประเทือง เอมเจริญ เผยเจตนารมณ์สูงสุดในชีวิต ไว้ในแผ่นพับที่มอบให้กับผู้เดินทางไปร่วมงานเปิด “บ้านศิลปินแห่งชาติ หอศิลป์เอมเจริญ” ณ ตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2550
 

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่ หอศิลป์เอมเจริญ จ.กาญจนบุรี

หอศิลป์เอมเจริญ มีลักษณะเป็นอาคารแฝด จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติและรวบรวมผลงานที่ได้สร้างสรรค์มาตลอดชีวิต รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ พื้นที่จัดแสดงผลงานปฏิมากรรมร่วมสมัยกลางแจ้ง และมีจุดชมวิวริมน้ำแม่กลอง

ผลงานศิลปะของ ประเทือง เอมเจริญ แบ่งออกเป็น 7 ยุค โดยศิลปินแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ดังนี้

 • เผชิญความทุกข์ยาก
 • เรียนรู้จักรวาล
 • ศิลปนุษยชาติ
 • สัญลักษณ์นามธรรม
 • แรงบันดาลใจจากอเมริกา
 • คุณธรรมสร้างสรรค์
 • สู่ความอิสระ

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่ ประเทือง เอมเจริญ ในวัยประมาณ 27 ปี หลังลาออกจากการเป็นช่างเขียนโรงหนังโฆษณา เริ่มไว้ผมยาว

ประเทือง เอมเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2478  ย่านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่นและอดทน เริ่มจากการทำงานเป็นลูกมือเตรียมสีให้ช่างเขียนป้ายโฆษณา วาดภาพประกอบในโรงหนัง

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่ จงทำความว่างเปล่าให้เป็นความหวัง และทำความสำเร็จให้เป็นความว่าง : รูปภาพและบทกวี โดย ประเทือง เอมเจริญ

จากการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีน และศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ ‘ดวงอาทิตย์’ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่าง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นรูปแบบของตนเอง

การมองโลกในแง่ดี เชื่อในคุณงามความดี สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสันสดใส สร้างรูปทรงต่างๆ อย่างอิสระและทรงพลัง ได้กลายมาเป็นผลงานศิลปะชุดต่างๆ อันมีคุณค่ายิ่ง เป็นที่ปรารถนาของนักสะสมงานศิลปะ และสร้างชื่อเสียงระดับโลก

นักธุรกิจซึ่งสะสมงานศิลปะ ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เคยกล่าวชื่นชอบศิลปิน ประเทือง เอมเจริญ ในฐานะเป็นศิลปินที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ไว้ในคอร์ส "แบ่งปันประสบการณ์การลงทุนเพื่อต่อยอดการลงทุน ทางรอดฝ่าวิกฤตกับทรัพย์สินทางเลือก" (Alternative Investment ‘ARTS’ จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ) และยอมรับว่าสะสมผลงานของศิลปินไว้หลายชิ้น เคยได้รับการทาบทามจากสถาบันการประมูลคริสตี้ส์เพื่อนำออกประมูล แต่ได้ตอบปฏิเสธไป

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่ ภาพ : ขุนเขาในฤดูฝน

รางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่ ประเทือง เอมเจริญ ได้รับ อาทิ

 • พ.ศ.2510 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม
 • พ.ศ.2511 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
 • พ.ศ.2511 รางวัลการประกวด องค์การโทรศัพท์สากล ไอทีที
 • พ.ศ.2517 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
 • พ.ศ.2519 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
 • พ.ศ.2538 โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ
 • พ.ศ.2539 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 • พ.ศ.2541 โล่ขอบพระคุณในโอกาศให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม “วาดวิถีไทย” Phonelink
 • พ.ศ.2542 โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2543 โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2544 ประกาศเกียรติคุณด้านจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่ ภาพ "จุติ" ปีพ.ศ.2513 

นอกจากนี้ยังได้รับ ปริญญากิติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก, ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

สิ่งเหล่านี้ ประเทือง เอมเจริญ ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะ นับเป็นศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะอย่างสืบเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี จึงได้รับยกย่องเคารพด้วยคำว่า “อาจารย์” และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ.2548

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้ทำบ้านให้รูปอยู่

ภาพถ่าย อ.ประเทือง เอมเจริญ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2559 ขณะอายุ 81 ปี

เวลาเช้าประมาณ 04.00 น. ของวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 วงการศิลปะไทยพบข่าวเศร้าจากการถึงแก่กรรมของ อ.ประเทือง เอมเจริญ ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สิริรวมอายุ 87 ปี ทายาทกำหนดจัดพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ

------------------

ขอบคุณภาพ-อ้างอิง
หอศิลป์เอมเจริญ
Art Collectors (ศิลปะ)
วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
หอศิลป์ Baramee of Art