“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

CEA และจังหวัด “ขอนแก่น” จุดประกายสร้างสรรค์ รับแรงบันดาลใจใน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" ชมความแข็งแรงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์หลายรูปแบบ

เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 หรืองาน Isan Creative Festival 2022 ร่วมกันจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency-CEA, จังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมด้วยกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Think Link Things วิเคราะห์เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง" เป็นการเล่นคำพ้องเสียงกับคำสร้อยในเพลงอีสานที่มักได้ยินคุ้นหูกันว่า “ติง ลิ่ง ติง” นำมาเป็นธีมจัดงาน เพื่อสะท้อนการผสาน “สินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม” เข้ากับ “ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และ นวัตกรรม”
 

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวถึงภาพรวมการจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" ว่า เป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจาก สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอีสาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 3 อุตสาหกรรมหลักที่ชูอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน ได้แก่

  • อุตสาหกรรมความบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment)
  • การเชื่อมโยง รวบรวมแหล่งข้อมูล และภาคีเครือข่ายคนทำงานสร้างสรรค์ทั่วภาคอีสาน (Isan Regional)
  • โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green Economy)

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล และชุตยาเวศ สินธุพันธุ์

“CEA ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เติมความรู้ใหม่ๆ เป็นคนกลางเชิญคนมาเจอกันแล้วทำโปรเจคร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีบรรยากาศคนทำงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในย่านนั้นๆ บางทีก็เป็นการทดลองจัดพื้นที่ แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะสนุกแค่ไหน เช่นที่สถานี บขส.เก่า ขอนแก่น ที่เกือบถูกทิ้งร้าง” ผู้อำนวยการ CEA กล่าว

นอกจากนี้ยังมี กลุ่มนักธุรกิจขอนแก่น ที่ต้องการพัฒนาเมืองโดยไม่รอรับงบประมาณภาครัฐ นำเสนอโมเดล รถไฟฟ้ารางเบา ฝีมือคนไทยทั้งหมด เตรียมนำออกมาวิ่งในขอนแก่น เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับเศรษฐกิจย่านต่างๆ นักคิดสร้างสรรค์ แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์ จัดแสดงการมิกซ์แอนด์แมชต์เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอท้องถิ่นจากหลายพื้นที่ในภาคอีสานในสไตล์ Thai Swag

“เราใช้ชื่องาน อีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล เพราะไม่ได้ทำที่ขอนแก่นเท่านั้น แต่จะเป็นโมเดลที่สามารถสลับไปจัดยังจังหวัดอื่นในภาคอีสานได้ทั้งหมด” ผู้อำนวยการ อภิสิทธิ์ กล่าว

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ อาคาร TCDC สำนักงานขอนแก่น

ขณะที่นาย ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น กล่าวว่า งานอีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่ขอนแก่นครั้งนี้ เปรียบเสมือน ‘showcase ความเป็นอีสาน’ ในมุมต่างๆ ทั้งมรดกวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาย่าน ผู้ประกอบการ ชุมชน และลงลึกไปถึงกลุ่มย่อยๆ ในสังคม ผ่านผู้ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

“ทุกวันนี้มีการพูดกันถึง entertainment (ความบันเทิง) เป็น soft power ซึ่งอีสานมี identity (ตัวตน) ชัดมาก อีสานมีวงดนตรีหมอลำที่ชาวต่างประเทศมาเรียนแล้วกลับประเทศไปตั้งวงของตัวเอง ซึ่งครั้งนี้เราได้นำ ‘หมอลำพื้น’ ต้นกำเนิดวัฒนธรรมหมอลำมาร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงาน รวมไปถึงย่าน ‘ศรีจันทร์’ ย่านรุ่งเรืองในอดีตที่กำลังจะตาย เปรียบเสมือนหญิงชราที่กำลังป่วย เราก็นำงานเชิงสร้างสรรค์หลายรูปแบบเข้าไปพลิกโฉมสิ่งที่เป็นตำนานของย่านนี้ โดยเฉพาะของกินขึ้นชื่อที่รุ่นลูกพยายามสืบทอดให้อยู่ต่อได้ในยุคดิจิทัล”

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ คณะผู้เปิดงานเดินชมนิทรรศการ "ภูมิดี อยู่ดี" เปิดตำรายาและสูตรอาหารดั้งเดิมประจำถิ่น

งาน Isan Creative Festival 2022 ได้รับเกียรติร่วมเปิดงานโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ บริเวณอาคาร TCDC ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.2565

ดร.สมศักดิ์ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เปี่ยมไปด้วย สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว การจัดงาน เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 จึงไม่เพียงสะท้อนศักยภาพขอนแก่น และภูมิภาคอีสาน ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวอีสานในการต่อยอดสินค้าและบริการ จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มี ให้กลายเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองกับบริบทใหม่ของโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ดนตรี งานหัตถกรรม

“โดยเฉพาะ มรดกทางวัฒนธรรมของการทอผ้ามัดหมี่ ที่ทำให้ขอนแก่นได้รับการประกาศให้เป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไปทั่วโลก เป็นอัตลักษณ์สร้างให้อีสานเป็นที่รู้จัก และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ในอนาคต” พ่อเมืองขอนแก่นกล่าว

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์ อธิบายผลงานให้คณะผู้เปิดงาน

ขณะที่นายธีระศักดิ์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง CEA และเมืองขอนแก่น ว่าเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ฯ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เห็นได้จากการส่งเสริม ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์และกังสดาล ให้เกิดการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์

“เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนชุมทางของนักสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานระดับสากล เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการต่อยอดวัฒนธรรมของอีสานสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กลับคืนไปสู่พี่น้องชาวอีสาน และเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค”  นายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่น กล่าว

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ คณะผู้เปิดงานเยี่ยมชมนิทรรศการ "มักหมัก"

ดร.อรรชกา กล่าวเปิดงานฯ ว่า นับเป็นอีกความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ CEA ได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอีสานผ่าน เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งที่ 2 ต่อยอดจากปีก่อนที่ประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างจัดเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 309 ล้านบาท ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ on-site และ online กว่า 276,069 คน

“ปีนี้ยังคงมุ่งเน้นเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ได้แสดงพลังความสร้างสรรค์ของศิลปวัฒนธรรมอีสาน ผ่านเครือข่ายกลุ่มสาขาอาชีพสร้างสรรค์ต่างๆ และสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจสร้างสรรค์ในภาคอีสาน นำเสนอจุดแข็งของภูมิภาคอีสาน มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล” ดร.อรรชกา กล่าว

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ บริการตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าชมในพื้นที่จัดแสดงได้อย่างทั่วถึงและปลอดความกังวล คณะผู้จัดงานได้จำกัดจำนวนการเข้าชมในพื้นที่ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงาน และแพลตฟอร์ม Crowd Check ให้ข้อมูลความหนาแน่นการใช้งานแต่ละพื้นที่แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ชมงานวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 

เทศกาลฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เยี่ยมชมงานทุกท่านต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้างาน

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 หรืองาน Isan Creative Festival 2022 มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2565 ณ ย่านศรีจันทร์และย่านกังสดาล รวมทั้งที่อาคาร TCDC อ.เมือง จ.ขอนแก่น

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ บรรยากาศพิธีเปิดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565"

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้

“ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้ “ขอนแก่น” เจ้าภาพจัดงาน "เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565" อะไรคือแนวคิดงานนี้